1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

nyhetsbrev11bu23
Printed: tisdag 23 juli 200221.00.28

Page 1 of 32 Printed For: Louise

IMAGE imgs/nyhetsbrev11bu2301.gif

23
Fra: Louise Pettersson<motmakt@delta.telenordia.se> Dato: Lør d. 26. Maj 2001 4:06pm
Emne: Nyhetsbrev 11b

- - -- - - --- - ------ - - - ---- - - -- - -- - - --- - -- - - - - -- - - Nyhetsbrev 11 bProgram i Göteborg
- - - -- - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - -- -- --- - - -- - - Innehåll:
NB: Viktigt meddelande från masstidningsgruppen nedan!

1. Demonstrationer och protestmöte
a. Demonstrationen mot Bush, 14 juni, Nätverket Bush not Welcome b. Protestmöte fredagen den 15 juni, Göteborgsaktionen 2001 c. Demonstration Nej till EU och EMU,15 juniNätverket Göteborg 2001 d. Demonstration För ett annorlunda Europa,16 juni,Göteborgsaktionen 2001

2. Göteborgsaktionen 2001:s motkonferens

3.Aktioner som planeras I Göteborg
3a. Moona mot Bush, privat initiativ
3b. Allmänt om J15
3cJ15 - Ickevåld och olydnad mot EU, Göteborgs ickevåldnätverk 3dJ15 - Vita overallers aktion, Ya Basta och Globalisering underifrån 3eKritisk massa, Fältbiologerna och Göteborgs miljögrupp 3fSkuldfotboll, Attac
3gReclaim the city: gatufest

4 Konferenser och möten anordnade av organisationer som ingår I Göteborgsaktionen 2001

Flerdagarskonferenser:
4a. Antirasistiskt Forum
4b. European Futures Congress
4c. Nordisk Folkriksdag
4d. SAC.s program
4e. Sustainability and Solidarity Conference
4f. United

4g

Ickevåldsträningar och tältläger, Göteborgs ickevåldnätverk

Offentliga möten:
4h. Demokratiskt Alternativ
4iInternasjonale Sosialister
4jSocialistiska Partiet

5. Attacs aktiviteter
5a Attacs syn på EU
5b Attacs möte den 17 juni

6. Andra arrangemang under toppmötesveckan
6a. Föreläsningar mot EU och EMU, Nätverket Göteborg 2001 6b. Framtidsforum om miljörättvisa, grön demokrati och systemmotstånd 6c. Kvinnofolkhögskolan. Program för kvinnoaktivistveckan 2001.

7. Övriga arrangemang
Röda korset och NGO Liasion Committe diskuterar EU:s utvecklingspolitik

8. (Kortfattad) kontaktinformation

Notis från masstidningsgruppen
Hej!