1 2 3 4

nyhetsbrev12u24
Printed: tisdag 23 juli 2002 21.00.25

Page 1 of 4 Printed For: Louise

IMAGE imgs/nyhetsbrev12u2401.gif

24
Fra: Louise Pettersson<louise.pettersson@delta.telenordia.se>
Dato: Fre d. 1. Jun 2001 2:22am
Emne: Nyhetsbrev 12

- - - - - - - - - -- - -- - - - - - - --- - - - - - -- - - - - -- - - - --
Nyhetsbrev 12, 31 maj 2001
- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - - - -- - - - - - - Innehåll:
1Göteborgsaktionen anordnar torgmöten
2. Ett kansli öppnas på Lagerhuset i Göteborg-telefoner kopplades in igår 3. Kallelse till planeringsmöte med Göteborgsaktionen 2001 - söndag 3/6 4Kallelse till möte med demonstrationskommittén- lördag 2/6 5. Kallelse till infocentralmöte med Göteborgsaktionen 2001 - lördag 2/6 6. Kampanjen mot Bush och EU tar fart,rapport från mobiliseringsgruppen 7. Beställ material!

NB: Viss kontaktinformation se punkt 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. Göteborgsaktionen anordnar torgmöten

- - - - - - - - --

PRESSMEDDELANDE 2001-05-31 Från: GÖTEBORGSAKTIONEN 2001 - För ett annorlunda Europa

Göteborgsaktionen anordnar torgmöten

Tider:
Fredag 1 juni 17.00 - 18.00
Lördag 2 juni 11.30 - 13.00

Plats: Brunnsparken, Göteborg.

För att sprida EU-kritisk information och för att mobilisera deltagare till Göteborgsaktionens aktiviteter i samband med EU-toppmötet anordnar Göteborgsaktionen nya torgmöten kommande fredag och lördag. I samband med dessa torgmöten kommer det att ske mindre torgmöten i olika förorter, samt utanför olika arbetsplatser som t.ex. Volvo och Sahlgrenska.

- Vår kampanj växer lavinartat, vi får tiotals nya aktivister varje dag, säger Elin Gauffin, ansvarig för Göteborgsaktionens torgmötesverksamhet.

- Samhällsdebatten under Sveriges ordförandeskapsperiod har varit oroväckande ytlig. En saklig och djuplodande politisk diskussion har fått minimalt utrymme och delvis ersatts av underhållande reportage med EU-parlamentariker som klappar renar eller andra oväsentligheter. Ur ett demokratiskt perspektiv är detta en varningsklocka då medborgarna inte längre tycks anses ha ett behov av ta del av den politiska diskussionen, och än mindre ha möjlighet att påverka den. Utifrån detta perspektiv fyller våra torgmöten ett viktigt syfte då dessa utgör en direkt samtal människor emellan. För det är mellan vanliga människor ett äkta demokratiskt samtal skall föras, säger Örjan Bergsten, Göteborgsaktionens samordningsgrupp.

De fyra politiska huvudfrågor Göteborgsaktionen driver är: * EU:s militarisering.
* Institutionaliserad rasism, Schengenavtalet och utvecklandet av Fästning Europa.
* Privatiseringar av miljö och offentlig sektor.
* EU:s nyliberala politik och dess konsekvenser; EMU, massarbetslöshet, social utslagning, försämrade fackliga rättigheter, privatiseringar och