1 2 3 4

nyhetsbrev12u24
Printed: tisdag 23 juli 2002 21.00.25

Page 2 of 4 Printed For: Louise

IMAGE imgs/nyhetsbrev12u2401.gif framväxten av ett samhälle där människor skall värderas olika utifrån
ekonomiska, kulturella och sociala förutsättningar.

För mer information:
%...%

.....

GBG2001 - Göteborgsaktionen 2001 för ett annorlunda Europa är ett
internationellt nätverk med över 80 olika medlemsorganisationer. I samband
med EU-toppmötet 15-16 juni planeras en femdagars motkonferens, omfattande
informationsverksamhet, boende för 10000-tals demonstranter, samt två större protester - ett offentligt möte i samband med EU-toppmötets öppnande kl.
09.00 den 15 juni och en stor internationell demonstration lördag 16 juni.
För uppdaterad information:
http://www.gbg2001.org

- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
2.
Ett kansli har öppnats på Lagerhuset i Göteborg - Telefoner kopplades in
igår!

Med kansliet följer ett antal telefonnummer som man kan ringa för att komma I kontakt med oss. Bemanningen kommer kanske att vara lite ojämn men humöret förhoppningvis på topp. Eventuellt kan fördelningen om vad de olika numren
kommer att användas till att förändras

Den preliminära fördelningen är
Göteborgsaktionen 2001: 031-7010316
Boende: 031-7110341
Attac: 031-7741500
Rättshjälp: 031-7118716
Fax: 031-7010328

Mvh/Louise Pettersson

Har ni inte superbråttom så föredrar vi fortfarande att ni mailar:

Allmänna frågor: info@gbg2001.org
Demonstrationen/protestmötet: demo@gbg2001.org...
Beställning av material (affischer, flygblad, klistermärken etc
propaganda@gbg2001.org...
Mobilisering (främst I Göteborg): aktivist@gbg2001.org...
Sjukvård (frågor/hjälpa till): health@gbg2001.org...
Övernattning i Göteborg: stay@gbg2001.org..

Lagerhuset ligger mycket nära Folkets Hus vid Järntorget.(Man går
Järntorgsgatan från Järntorget så får man det mitt framför näsan så vänder
man näsan mot det) Där liksom på övriga håll i sta'n kommer att behövas folk som hjälper till på olika sätt.

- - - -- - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - -- - - - - - - 3. Kallelse till planeringsmöte

Datum 3/6
Tid: 14-17
Plats: Världshuset, Brogatan 4
Dagordning: Meddelas senare