1 2 3 4

nyhetsbrev12u24
Printed: tisdag 23 juli 2002 21.00.25

Page 3 of 4 Printed For: Louise

IMAGE imgs/nyhetsbrev12u2401.gif Förslag på vilka punkter som behöver tas upp kan skickas till
samordningsgruppen info@g...

- - - - -- - -- - -- - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 4. Kallelse till möte med demonstrationskommittén

Enligt beslut på förra demonstrationsplaneringsmötet kallas till ett
ytterligare möte lördagen den 2/6 kl.14-17.00 på Världshuset. Dagordning
fastställs på mötet

Enligt uppgift från demonstrationsgruppen
Annika och Örjan

- - -

- - - -

- - - --

- -- --

--

- - - - - - - - - - - - - -

4. Kallelse till möte om infocentraler

Vill du vara med och planera informationshanteringen när det kommer så många besökare till Göteborg? Göteborgsaktionens infocentral-grupp håller ett möte på lördag kl. 18.00 på det nya kansliet på Lagerhuset.

Kontakta gärna %...%

Du kan även anmäla dig till oss om du vill vara med och hjälpa till under Göteborgsveckan. Skriv vilka dagar och tider du kan!

Mvh/Louise och Merete

- - - - -

- - - -

- - - - - - - - - - -- - - - - -

-- -

- -- - - - - -

5. Kampanjen mot Bush och EU tar fart.
Från Mobiliseringsgruppen I Göteborg

Det går lättare och lättare att sprida information till folk om demonstrationerna mot Bush och EU. Fler och fler säger att de ska komma. Men vi kan inte ta något för givet. Polisens skrämselpropaganda om utrymda kassärner för massarresteringar måste besvaras med ännu mer information om våra fredliga demonstrationer.
Därför är det glädjande att Göteborgsaktionen 2001 har klart 25 000 nya snygga flygblad, och tusentals nya affsicher och klistermärken. Nu behövs de bara delas ut och klistras upp. Kom gärna på följande aktiviteter:

Torgmöten:
Fredag 1 juni kl 16.00 - 18.00 Brunnsparken
Lördag 2 juni kl 11.00 - 13.00 Brunnsparken

Infoträff och affischering:
Måndag 4 juni kl 19.00 Lagerhuset. (Järntorget, gå ner mot kanalen, förbi biografen Draken och över den hårt trafikerade vägen. Rakt framför dig har du Lagerhuset, ett gult stenhus. Göteborgsaktionens kansli ligger på nedre botten)

Arbetsplatsbesök:
Vi delar ut flygblad vid Sahlgrenska och Volvo.
Tisdag 5 juni kl 06.30 samling vid huvudentrén vid Sahlgrenska sjukhuset senare samma dag, kl 15.30 vid huvudentrén vid Volvo Torslanda.

Möte på universitetet:
GUFS och Göteborgsaktionen ordnar infomöte för studenter: Onsdag 6 juni kl 16.30 Världshuset (Järntorget, sväng till höger vid Myronas, vid kanalen)

Ta med dig så många polare du kan, vi kommer skriva historia!!!!!!