1 2 3 4 5 6 7 8 9

nyhetsbrev15au31
Printed: tisdag 23 juli 2002 20.59.49

Page 1 of 9 Printed For: Louise

IMAGE imgs/nyhetsbrev15au3101.gif

31
Fra: Louise Pettersson<louise.pettersson@delta.telenordia.se>
Dato: Fre d. 15. Jun 2001 11:55am
Emne: Nyhetsbrev 15a

- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- Nyhetsbrev 15a från Göteborgsaktionen 2001, 15 juni kl 11.30

- -- -- Innehåll:

- - - - - - - - - -- -

- - - - - - - - -- - - - - - - -

- - -

1. Angående EU:s tvångdirektiv angående kollektiva transporter 1a. Byrådet I Århus siger nej til EU-udlicitering, Åge Skovrind, Enhedslisten i Danmark
1b.Stands tvangsudlicitering af trafik, Åge Skovrind,Enhedslisten i Danmark

2. Motståndet mot EU:s militarisering växer, Transnationella Stiftelsen

3. Kan EU bekämpa fattigdom? Pressinbjudan till möte 18 juni I Stockholm, Liaison Committe - Sverige

4. Inbjudan till aktiviteter från nätverket Barsebäcksoffensiv

- - - - - - - - - - -

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Angående EU:s tvångdirektiv angående kollektiva transporter 1a Siger nej til EU-udlicitering

Af Åge Skovrind

Byrådet i Århus siger nej til, at EU skal bestemme over busdriften i kommunen. På forslag fra Enhedslistens Søren Egge Rasmussen vedtog byrådet den 7. februar at henvende sig til regeringen, Kommunernes Landsforening og folketingets Europaudvalg for at få ændret et forslag fra EU-Kommissionen, der vil tvinge kommunen til at udlicitere busdriften. Kun Venstre stemte imod, men selv her var der ikke enighed i gruppen.

Det er EU-Kommssionen, der har barslet med et forslag til en ny forordning om offentlig persontrafik »med jernbane og ad vej og indre vandveje.« Kommssionen mener, at tiden er moden til at harmonisere konkurrencereglerne for offentlig persontrafik. Og reglerne i forslaget er langt mere vidtgående end de gældende regler i EU´s tre klassiske udbudsdirektiver. Først og fremmest fordi forordningens regler beskærer de offentlige myndigheders valgfrihed. Obligatorisk udbud

Forordnigen indebærer nemlig en pligt til at indgå kontrakter om offentlig persontrafik, og som hovedregel skal kontrakterne gennem en åben udbudsrunde.

Med andre ord kan offentlige myndigheder - en kommune, et amt eller staten - ikke længere beslutte, at den selv vil stå for den offentlige persontrafik.

Ifølge ekspert i EU-ret, professor Peter Pagh, er meningen med forslaget, at offentlig persontrafik skal i udbud på den ene eller den anden måde.

- Vedtages forordningen, vil det herefter være obligatorisk, at en offentlig myndighed ikke kan køre den offentlige persontrafik i eget regi. »In house production« er udelukket, siger Peter Pagh til Nyhedsbrevet EU-Fagligt Netop NU

Jeg kan slet ikke se, hvorfor EU skal blandet sig i det her, siger Søren Egge. Risikoen er jo, at det fortsætter i det uendelige. Hvad bliver det