EU-toppmötet i København 2002

 
Vad hände?
 
Nätverk och politiska plattformar
 
Motkonferenser och NGO-forum
 
Demonstrationer och aktioner med foton
 
Konfrontationer och polisingripanden
 
Analyser och rapporter
 
 
Uppföljning
 
euobserver.dk, Modkraft.dk, Indymedia.dk, Globale Rödder, Dagbladet Arbejderen, Motkraft,
Demokratinätet, Yelah.net
 
 
EU-toppmötet i Göteborg 2001 

Andra toppmötes-protester 

 


Utställning på NGO Forum

 

Köpenhamn 2002

- Motkonferenser och NGO Forum
 
Ett flertal folkrörelsemöten, motkonferenser och seminarier ordnades under EU-toppmötet i Köpenhamn. De inslag som fick mest uppmärksamhet var Initiativet for et andet Europas konferens om privatisering, Trans European Alliance of EU-critical Movements alleuropeiska möte om motståndet inför kommande EU-folkomröstningar och Jordens Vänners konferens om östutvidgningen och hållbar utveckling. Andra teman var kommande folkomröstningar om EU-anslutning i östeuropa, av kvinnor, EU och globalisering organiserad av Attac och möten med fackliga aktivister. Många av mötena hölls i de lokaler som NGO Forum Stop Volden ordnat på Holmen. Många andra aktiviteter ordnades över hela Köpenhamn t.ex. graffitimålning och alternativt pressecenter på Nörrebro.

Statyer lyssnar på konferens

 

NGO Forum på Holmen startar med olika arrangemang, bl.a om kvinnor globalisering och EU. Sammanlagt deltar 1.000 personer på NGO Forum. Program och foton, Moskito, Berlingske

 

Konferens om östutvidgningen och hållbar utveckling

Konferens om östutvidgningen och hållbar utveckling ordnas i riksdagshuset Christiansborg av Noah, danska Jordens Vänner och Friends of the Earth Europe. Konferensen fortsatte med arbetsmöten och seminarier på Holmen under lördag och söndag om Johannesburg och andra frågor om hållbar utveckling. Rapport på Miljöförbundet Jordens Vänners hemsida.

 

Privatiseringskonferens

Privatiseringspolitiken och motståndet beskrevs och analyserades på ett allsidigt sätt med både lokala, nationella, EU och globala exempel. Ett allmänt arbetarrörelseperspektiv kombinerades med en analys ur miljö, östeuropeiskt och tredje världen perspektiv. Privatisering av vatten i Bolivia och energi i västeuropa togs grundigt upp tillsammans med erfarenheterna av den omfattande privatiseringen av tåg i Storbrittanien och storföretages kamp för att EU ska driva privatiseringskraven i Europa och globalt. Konferensen organiserades av IAE på Holmen och hade 250 deltagare. Program och bakgrundstexter, Kort om program, kort omnämnt i DN i slutet av artikel.

 

Möte för antikrigsrörelsen

Representanter för antikrigsnätverk och organisationer bakom manifestationer mot krig med Irak samlades för att samordna demonstrationer i februari. Kort om program

 

Nordisk arbetsmöte mot privatisering och för global demokrati.

På finskt initiativ ordnades ett mindre arbetsmöte för samordning av privatiseringskritik i Norden och vidare samarbete för global demokrati. En inspiration är finska miljö-, fackliga och solidaritetsrörelsers samverkan mot privatiseringar och för demokrati inspirerat av det finsk-indiska samarbetet Vasudhaiva Kutumbakan för global demokrati. Ett resultat blev initiativ för att samordna krav i Norden inför GATS förhandlingar i februari 2003. Inbjudan till det nordiska mötet

 

Möte för EU-skeptiska organisationer ordnades för att samordna motståndet inte minst inför kommande folkomröstningar om EU i Östeuropa. Arrangör var Alleuropeiska alliansen för EU-kritiska rörelser, TEAM. euobserver.com, Berlingske, DN

 

Konferens om EU:s framtid. Konferensen ordnades dagarna före toppmötet i Köpenhamn om EU:s framtidskonvent. Arrangör var Junibevægelsen. Slutdeklaration, program, Det ny notat

 

Fackliga möten ordnades, bl.a. av syndikalister.

Ett stort antal mindre möten av olika slag ordnades också. Information om några av dessa kan sökas på bl.a. NGO Forums hemsida , möten för kvinnor

 
 
 
 
 

 

 

 

www.folkrorelser.nu
Sammanställning: Tord Björk
Uppdaterad 2002-12-28