EU-toppmötet i København 2002

 
Vad hände?
 
Nätverk och politiska plattformar
 
Motkonferenser och NGO-forum
 
Demonstrationer och aktioner med foton
 
Konfrontationer och polisingripanden
 
Analyser och rapporter
 
 
Uppföljning
 
euobserver.dk, Modkraft.dk, Indymedia.dk, Globale Rödder, Dagbladet Arbejderen, Motkraft,
Demokratinätet, Yelah.net
 
 
EU-toppmötet i Göteborg 2001 

Andra toppmötes-protester 

 


Olydiga samlar sig för att gå förbi polisens avspärrning vid EU-toppmötet på Bella Center

Köpenhamn 2002

- Vad hände?
länkar se vänsterspalten 
 

EU beslutade om att tio länder i östeuropa kan ansöka om medlemskap och närmare knytning till NATO.

Ett flertal folkrörelsemöten, motkonferenser och seminarier ordnades under EU-toppmötet i Köpenhamn. De inslag som fick mest uppmärksamhet var Initiativet for et andet Europas konferens om privatisering, Trans European Alliance of EU-critical Movements alleuropeiska möte om motståndet inför kommande EU-folkomröstningar och Jordens Vänners konferens om östutvidgningen och hållbar utveckling. Andra teman var kommande folkomröstningar om EU-anslutning i östeuropa, av kvinnor, EU och globalisering organiserad av Attac och möten med fackliga aktivister. Många av mötena hölls i de lokaler som NGO Forum Stop Volden ordnat på Holmen. Många andra aktiviteter ordnades över hela Köpenhamn t.ex. graffittmålning och alternativt presscenter på Nörrebro.

Tre större demonstrationer genomfördes i samband med EU-toppmötet i Köpenhamn med 3.000 - 7.000 deltagare vardera. Två organiserade av Initiativet for et andet Europa mot främlingsfientlighet på fredagen och för ett annorlunda Europa på lördagen. En organiserad av NGO Forum Stop Volden utan gemensam politisk plattform.

Tre andra demonstrationer genomfördes mot förtrycket av Palestina, mot EU:s stängda gränser genom en symbolisk inträngningsaktion, mot polisstaten och för att släppa fängslade demonstranter. De organiserades av Palestinagrupper, Globaler Rödder, anarkistiska organisationer respektive de olydiga från Italien. Alla dessa samlade upp emot 1.000 deltagare.

Två mindre demonstrationer genomfördes, en för EU med 300 deltagare och en mot EU med 150 deltagare.

Sex olydnadsaktioner genomfördes. Mot Bella center och EU:s stängda gränser genom en symbolisk inträngningsaktion med 700 deltagare, mot sockerföretaget Danisco med 200 deltagare i protest mot storföretagets politik i tredje världen, mot Fiat för nedskärningar i Italien, mot EU vid Runde tårn och mot massmediabeavkningen på politiken.

Två solidaritetsaktioner för kollektiva gränspassager med parlamentariska sköldar genomfördes med ungefär 150 deltagare vid bägge gränserna.

Polisen grep sammanlagt 94 personer och avvisade 12 personer. Den allvarligaste incidenten skedde när polisen flera gånger under lördagen sökte tränga sig in i demonstrationståget trots tidigare löften om att inte göra detta enligt demonstrationsledningen och följande återkommande trakasserier av en demonstration riktad mot polisstaten. Ständiga personkontroller och gripanden av personer för smärre förseelser skapade stor osäkerhet. Inga allvarliga personskador varken bland demonstranter eller polis eller materiell åverkan uppstod. Inga massgripanden skedde mot demonstranter. Polisen ingrep mot ett dataföretag och stängde två hemsidor som uppmanade till aktion mot EU:s hemsida. Enhedslisten och Globale Rödder har krävt en utredning av polisens agerande.

 

Händelseförloppet:

 

Torsdag med gränspassager och parlamentariska sköldar

 

EU-toppmötet inleds.

 

En demonstration ordnas i protest mot Israels ockupation av Palestina med 1.000 deltagare.

 

Två kollektiva gränspassager när aktivister i solidaritet tillsammans söker komma över gränsen in i Danmark från Sverige och Tyskland under skydd av parlamentariska sköldar bestående av representanter för folketingspartierna Enhedslisten och Socialistiskt Folkeparti slutar framgångrikt. Alla kommer in och befarade kravaller uteblir.

 

Flera bussar blir dock delvis brutalt genomsökta närmare Köpenhamn och bl.a. en svensk djurrättsaktivist grips för att avvisas.

 

Fredag med olydnadsaktioner

 

Polisen griper under natten 28 personer, bl.a. sex ledande olydnadsaktivister från Italien för smärre förseelser som att inte uppge identitet eller innehav av sprayburk.

 

Polisen uppmanar allmänheten att inte vara på vissa platser i centrum vilket demonstrationsledningarna ser som en provokation för att minska deltagandet i manifestationerna.

 

Polisen går in på ett dataföretag med 50 man där Globale rödder och andra alternativorganisationer har sin serverplats. Globale rödders och Lord of the things hemsidor stängs pga av uppmaning att utnyttja EU-ordförandeskapets officiella hemsida så att den skulle bli obrukbar under toppmötet.

 

En olydnadsaktion genomförs av Globale Rödder mot Bella center där toppmötet hålls långt utanför centrum på Amager. 700 personer masrcherar dit och bryter polisens avspärrning men stannar framför muren av polisfordon. Efter att ha förklarat att man brutit mot förbudet att gå in på förbjudet område säger man att målet att föra fram politisk kritik mot EU har uppåtts och aktionen tågar tillbaka till centrum utan att det av massmedia förväntade våldet uppstår.

 

Olydnadsaktion mot Danisco, Illum och Fiat samt banderollssläpp från Runde Tårn

 

NGO Forum på Holmen startar med olika arrangemang, bl.a om kvinnor globalisering och EU. Sammanlagt deltar 1.000 personer på NGO Forum.

 

Konferens om östutvidgningen och hållbar utveckling ordnas i riksdagshuset Christiansborg av Noah, danska Jordens Vänner och Friends of the Earth Europe.

 

Demonstration mot EU och Irakkriget organiserad av Initiativet Köbenhavn 2002 samlar 150 deltagare.

 

Fackeltåg för EU organiserat av det högerinriktade liberala partiet Ventres ungdomsförbund marscherar från centrum till Bella center med ungefär 300 deltagare.

 

Demonstration mot främlingsfienlighet organiserad av Initiativet for et andet Europa samlar 3.000 - 5.000 deltagare.

 

Den dag som de allvarligaste konfrontationerna förväntades under EU-toppmötet förlöpte helt utan sammanstötningar mellan polis och demonstranter förutom det omfattande gripande av personer utanför demonstrationerna som gjordes för smärre förseelser.

 

EU-toppmötet avslutades med beslut om att tio nya länder kan ansluta sig till EU, förstärkning av EU:s militarisering genom samarbete med NATO och ytterligare steg mot mer centraliserat EU genom stärkande av framtidskonventets ställning.

 

Lördag med demonstrationer

 

Trakasserier med identitetskontroller och gripanden fortsatte inför de stora demonstrationerna.

 

Demonstration för ett annorlunda Europa arrangerat av IAE tågar från Christiansborg till stadsdelen Vesterbro med 7.000 deltagare. Särskilt det svarta blocket och de olydiga provoceras under vägen av civilpoliser vilket demonstrationsledningen ser som brott mot givna löften. Kontakter med polischefen för att få stopp provokationerna är resultatlösa men demonstrationen kan fullföljas ändå.

 

Demonstration mot polisstaten organiserad av Anarkistisk Föderation och närstående grupper samlar ungefär 1.000 deltagare. Man avviker vid tretiden från den stora internationella demonstrationen före slutmålet och tågar mot Vestre fengsel där man sammanstrålar med de olydiga i protest mot inspärrning av demonstranter under flera dagar utan giltiga skäl. Sedan tar sig demonstrationen mot polisstaten genom centrum under stigande provokationer från polisens sida. 15 personer grips för påstådda förseelser, däribland en observatör från Stop volden med presskort. Men situationen eskalerar inte och demonstrationen kan avslutas lugnt i Nörrebro klockan 18.

 

Demonstration mot fängslingen av demonstranter spontant organiserad av de olydiga från italien och Danmark går från den internationella demonstrationens avslutning direkt till Vestre fengsel. Ungefär 700 deltar i denna manifestation som avlöpte utan problem framför fängelseportarna tillsammans med anarkistdemonstrationen. Efteråt går de olydiga snart en annan väg än polisstatsdemonstrationen direkt upp mot Nörrebro.

 

Demonstration utan gemensam politisk plattform i 13 olika block organiserad av NGO Forum Stop Volden med 5.000 deltagare. Demonstrationen avslutas med folkmöte på Rådhusplatsen.

 

Olydnadsaktion organiserad av Röd ungdom mot tidningen Politiken vid Rådhusplatsen med banderollsläpp i protest mot medias extremt negativa bevakning av demonstrationer och protester avbryts i förtid när polisen visar sin närvaro.

 

Galakväll organiserad av Stop unionen.

 

Reclaimfest på Nörrebro med 200 deltagare som fortsätter stora delar av natten. Polisen visar sin närvaro också med hundar men inga problem uppstår.

 

Polisens aktiviteter avslutas med en sammantaget mycket högt antal gripanden, 94 personer har tagits i förvar, alla för vad polisen uppger som smärre förseelser. Det kan jämföras med 60 personer gripna vid EU-toppmöten i Nice eller 1.115 frihetsberövanden i Göteborg, i bägge fallen efter omfattande kravaller vilket helt uteblev i Köpenhamn. Det kan också jämföras med Världsbankens toppmöte i Oslo med något större demonstration och andra manifestationer där ingen person greps. Pressen uppger att 12 personer avvisats i samband med EU-toppmötet i Köpenhamn. Det kan jämföras med tusentals vid flera EU- och G8 möten i Nice, Genua och Barcelona eller 8 vid Världsbanksmötet i Oslo.

 

Söndag med konferenser

 

Avslutande dag med möten och konferenser på Holmen i lokaliteter ordnade av NFO Forum Stop Volden.

 

Privatiseringskonferens

 

Privatiseringspolitiken och motståndet beskrevs och analyserades på ett allsidigt sätt med både lokala, nationella, EU och globala exempel. Ett allmänt arbetarrörelseperspektiv kombinerades med en analys ur miljö, östeuropeiskt och tredje världen perspektiv. Privatisering av vatten i Bolivia och energi i västeuropa togs grundigt upp tillsammans med erfarenheterna av den omfattande privatiseringen av tåg i Storbrittanien och storföretages kamp för att EU ska driva privatiseringskraven i Europa och globalt. Konferensen organiserades av IAE på Holmen och hade 250 deltagare.

 

Möte för antikrigsrörelsen

 

Representanter för antikrigsnätverk och organisationer bakom manifestationer mot krig med Irak samlades för att samordna demonstrationer i februari.

 

Nordisk arbetsmöte mot privatisering och för global demokrati.

 

På finskt initiativ ordnades ett mindre arbetsmöte för samordning av privatiseringskritik i Norden och vidare samarbete för global demokrati. En inspiration är finska miljö-, fackliga och solidaritetsrörelsers samverkan mot privatiseringar och för demokrati inspirerat av det finsk-indiska samarbetet Vasudhaiva Kutumbukan för global demokrati. Ett resultat blev initiativ för att samordna krav i Norden inför GATS förhandlingar i februari 2003.

 

Ett stort antal mindre möten av olika slag ordnades också. Information om några av dessa kan sökas på bl.a. NGO Forums hemsida.

 

 
 
 
 
 

 

 

 

www.folkrorelser.nu
Sammanställning: Tord Björk
Uppdaterad 2002-12-28