Rörelsenätverket


 

 

 

 

 

 

Kontaktinformation

 

Målsättning

 

Verksamhetsplan

 

Seminarier

 

Texter

Rörelsenätverkets vårträff 19/5 2005

 

 

Nätverket för kritisk forskning om rörelser och samhälle

Torsdagen den 19:e maj i Göteborg

Lokal är Världshuset (Göteborgs Universitet), Brogatan 4 (nära Järntorget, bredvid ån bakom Pustervik), dörrkod: 7683. Ring Stellans Mobil 0704-763 789 om du har problem att hitta.

Samling i rum 203 (en trappa upp)

 

Inbjudan

Minnesanteckningar

 

Preliminärt Schema

(ändringar kommer att ske under dagen vid behov)

Innehållet för de huvudsakliga programpunkterna utvecklas i den ursprungliga inbjudan till träffen (se nedan)

11-11:30

Presentation av vårträffens schema och deltagarna

11:30-13

1: Gandhi och dagens rörelser (Inledning av Stellan Vinthagen och Tord Björk)

13-14:30 Gemensam lunch på Tai Shanghai Restaurang, Haga Österg. 4

14:30-16

2: Rörelsenätverkets målsättning, organisering och framtid

Förslag på målsättningsformulering för nätverket och tänkbara framtida verksamhet skickas ut separat (går även ut till nätverkets e-postlista för allmän kännedom)

16-16:30 Fikapaus

16:30- ca 19

3: Diskussion av egna texter

Alla intresserade förutsätts ha läst texterna. Vi begränsar oss enbart till kommentarer och diskussion av texterna.

Jan Wiklund: Om Charles Tilly’s senaste böcker
Majken Jul Sörensen: Om revolutionen/rörelsen i Ukraina 2004
Stellan Vinthagen: Om ickevåldsrörelsen som ett samhälle
Olav Unsgaard (ej närvarande mellan kl 15-17): Om föregångarna till de sociala forumen
Tord Björk (två texter): Om relationen mellan Gandhi och Norden (vilken presenterades under punkt 1 ovan), samt en text Om folkrörelsernas respektive NGO-föreningarnas historia

Reservpunkt (i mån av tid över):

4: Hur ser relationen forskare och rörelse ut? Hur bör den vara?

Kl 19- Middag på Thai Garden Restaurang. Andra Långgatan 18A (tfn 031-127 660)

(Bord är bokat)

 

Anmälda deltagare (16 personer):

Anna Thiger

Arne Overrein, (del av dagen)

Bengt Frejd (ej middag)

Bolof Stridbeck

Caroline Runesdotter

Edmé Dominguez (till middagen enbart)

Håkan Danielsson

Jan Wiklund PAPER

Jörgen Johansen (f o m 15tiden)

Majken Jul Sörensen PAPER

Mattias Wahlström (ej närvarande mellan kl 12-16)

Niklas Hansson

Olav Unsgaard PAPER (ej närvarande mellan kl 15-17)

Per Herngren (enbart Gandhi/ickevåldsdelen)

Stellan Vinthagen PAPER

Tord Björk (PAPER x 2)

 

 

Inbjudan till Rörelsenätverkets Vårträff 2005
Nätverket för kritisk forskning om rörelser och samhälle

Torsdagen den 19:e maj i Göteborg

Nu är det äntligen dags för en ny träff med Rörelsenätverket. Liksom förra årets höstträff som var i Linköping bjuder vi in till en heldag av diskussioner mellan forskare, aktivister, författare och andra intresserade inom akademin och rörelsevärlden. Rörelsenätverket är ett unikt och kritiskt reflekterande nätverk där vi sedan 2003 arbetat med ambitionen är att föra samman aktivistiskt inriktade forskare och teoretiskt intresserade aktivister. Vi har lyckats bra med blandningen av deltagare och på träffarna brukar omkring 15-20 personer komma. Under träffarna diskuterar vi generella teman och konkreta texter, aktuella frågor och klassiska teorier. Vi arbetar både med inbjudna experter och våra egna analyser. Nya deltagare är speciellt varmt välkomna!

På programmet denna gång står följande:

1: Gandhi och dagens rörelser

Under våren har 75års jubileet av den indiska befrielserörelsens allra mest kraftfulla mobilisering – Saltmarschen – firats med aktiviteter runt om i världen, bland annat i Skandinavien (se www.folkrorelser.nu/saltmarschen/). Stellan Vinthagen har skrivit klart sin avhandling Ickevåldets sociologi (trycks i juni och disputation i höst). En sammanfattning av avhandlingen kommer att presenteras tillsammans med en analys av Gandhis inflytande på Norden som har skrivits av Tord Björk (som skriver på en bok om alternativrörelsens historia).

2: Rörelsenätverkets målsättning, organisering och framtid

Vi har under två år haft träffar som visar på ett intresse för nätverkets frågor och på en god kompetens som är utspridd bland olika universitet, folkhögskolor, medieredaktioner, skrivarstugor och rörelseorganisationer. Nätverket är ett försök att sammanföra dessa krafter och stärka reflektionerna kring rörelsernas fascinerande värld. Om vi vill utveckla både kritik och stöd för radikala och demokratiserande rörelser krävs dock en mer tydlig målsättning, organisering, ekonomi och ansvarsfördelning för arbetet. Möjligheterna är många: gemensamma debattartiklar, kurser, antologier, forskningsprojekt, konferenser eller rent av en skola om rörelser? Det som avgör är vår ambitionsnivå och organisering. I syfte att undersöka vilket intresse som finns och bilda en arbetsgrupp av frivilliga som utarbetar ett ordentligt förslag behöver vi ha en gemensam diskussion. Ett utkast till nätverkets framtida verksamhet kommer att distribueras före vårens träff. Kom med och påverka!

3: Diskussion av våra egna texter

En viktig del av rörelseträffarna är att gemensamt diskutera utkast till artiklar och analyser som deltagarna själva skrivit. Alla analyserande texter som behandlar rörelser på något sätt och som folk inom nätverket vill få feedback på är välkomna. Har du en artikel, paper, undersökningsrapport eller något annat värt att diskutera som du vill få kritiska synpunkter på, skicka gärna in det till oss. Tänk på att ju kortare texten är och ju tidigare du skickar texten, desto mer sannolikt är det att du får inlästa kommentarer! Texter skickas till organisatörerna (se nedan) och vi distribuerar till alla som anmält sig till träffen.

I samverkan med Folkrörelsestudiegruppen vill vi också lägga ut texter som författaren vill sprida mer öppet på ett forum på www.folkrorelser.nu. Detta för att öka delaktigheten och tillgängligheten för de som inte kan delta på mötet. Detta gäller då texter som passar för sådan spridning.

I mån av tid tar vi även upp denna fjärde punkt (beroende på hur många egna texter som tas upp):

4: Hur ser relationen forskare och rörelse ut? Hur bör den vara?

En del aktivister utför forskningsverksamhet och en del forskare engagerade i rörelser. Men vanligtvis är dessa två världar starkt åtskilda. I bästa fall finns en arbetsfördelning och ömsesidigt utbyte av material till båda verksamhetsområdens fördel. I sämsta – vilket kanske är det vanliga – fall finns ömsesidiga ”fiendebilder”. ”Forskare tjänar det rådande systemets intressen och lever i en privilegierad och egen akademisk värld bortom kontakt med rörelsernas vardagsverklighet” – medan – ”Rörelseaktivister är upptagna av deras egen kortsiktiga politik och inte intresserade av kritiskt teoretisk reflektion, enbart självgod propaganda som tjänar deras ensidiga sakfrågor och syfte att mobilisera aktioner och kampanjer”. Eller? Finns det goda och dåliga exempel att lära av? Hur såg det till exempel ut under och efter EU-toppmötet? Flera forskare var involverade i aktiviteterna, både rörelsemöten och dialoger arrangerades inom och bortom universitetet, artiklar och böcker har publicerats – men vad säger de oss om relationen mellan forskare och rörelser?

PRAKTISK INFORMATION

GEMENSAM MIDDAG: På kvällen går vi ut och äter och löser världsproblemen!

PLATS: Vi kommer att hålla till i Världshusets lokaler vid Göteborgs Universitet (nära Järntorget), och räknar med att börja kl 11 och hålla på till kl 18-19, med avbrott för lunch. På kvällen går vi till bokat bord på en närbelägen restaurang och har trevligt tillsammans.

ANMÄL dig till Stellan (stellan.vinthagen@padrigu.gu.se) senast den 12 maj, så vi vet hur många deltagare vi kan räkna med. Meddela också om du ämnar vara med på middagen på kvällen, så att vi vet hur många vi är när vi skall boka bord. Har du frågor, går det bra att mejla eller ringa oss.

När det gäller de texter som skall diskuteras skickar vi ut dem i rtf-form till dem som anmäler sig.

Varmt välkommen!

Tord Björk (tord.bjork@mjv.se, 073-9866348)

Niklas Hansson (niklas.hansson@ethnology.gu.se)

Caroline Runesdotter (Caroline.Runesdotter@ped.gu.se)

Stellan Vinthagen (stellan.vinthagen@padrigu.gu.se, 070-4763789)


 

Minnesanteckningar

Den 19e maj genomfördes i Göteborg vårens träff inom det svensk-nordiska Rörelsenätverket för forskning om rörelser. Vi var 18 personer och några ytterligare besökare under dagen. Vi som var där uppfattade dagen som mycket lyckad och gladdes över hög kvalité på de texter som diskuterades. Vi diskuterade också hur nätverket kunde organiseras bättre framöver, sprida informationen om att nätverket finns och i övrigt utveckla vårt samarbete.

Här kommer några korta minnesanteckningar från den senaste rörelseträffen, en adresslista och vårt schema för träffen. En ny träff planeras redan för hösten och jag kan avslöja att det har kommit positiva reaktioner från Södertörns högskola att vara med och arrangera! Vi utsåg också en interimistisk arbetsgrupp som ska arbeta vidare med organiseringen av nätverket. Mer information kommer när ni är tillbaka från semestern.

Tills dess, ha det gott i solen. Bli nu inte sönderbrända av chocken av att ha hamnat i ett medelhavsklimat!

Med vänliga hälsningar

Stellan Vinthagen

PS: Vore bra om någon av göteborgarna kunde ta tag i studiecirkel-organiseringen så snart hösten börjar. Om någon vill vara sammankallande så meddela oss andra.

 

Minnesanteckningar från Rörelsenätverksträff

Göteborg 19 maj 2005

Mötet inleddes med en presentation av de deltagarna. Det visade sig denna gång vara en övervikt av freds- och miljöaktivister. Här fanns representanter från Fredsam; Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Kvinnor för Fred, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Nätverket Stoppa USA:s krig, Ordfront, Ekosoferna, danska fredsrörelsen, Färnebo Folkhögskola, Miljöförbundet Jordens Vänner, Folkrörelse.nu,
Globalverkstan och Göteborgs Sociala Forum.

Det akademiska inslaget kom från institutioner som Freds och Utvecklingsforskning, Pedagogik och Didaktik, Etnologi, Idéhistoria vid Göteborgs Universitet och Institutionen för Sociologi vid Universitetet i Tromsö.

Temat för denna rörelsenätverksträff var Gandhi, alltid aktuell, men denna gång också med anledning av ett Gandhijubileum, i år var det 75 år sedan Saltmarschen, ett avgörande inslag i den indiska befrielsekampen.
Stellan Vinthagen började med en sammanfattning av sin avhandling Ickevåldets
Sociologi, som kommer läggas fram i höst. Tord Björk som gått igenom fortsatte sedan med att redogöra för Gandhis inflytande i Norden som han också presenterade i ett paper.

Efter lunch fortsatte vi med en diskussion av Rörelsenätverkets målsättning, organisering och framtid.
Vad bör en målsättning för rörelsenätverket innehålla? En utgångspunkt är att Nätverket vill verka för kritisk reflektion och stöd till rörelser, uppmuntra och knyta samman rörelseforskningen över disciplingränserna. Ett viktigt inslag är också att utgöra ett forum där rörelseforskare och rörelseaktiva möts. Vi diskuterade hur det i formuleringen skulle framgå att vi både efterlyser ett kritiskt perspektiv och ett engagemang och samtidigt göra en avgränsning när det gäller rörelsernas karaktär. Längre än till en allmän diskussion om vad en målsättning bör innehålla kom vi inte. Diskussionen utgör snarare en utgångspunkt och kommer förmodligen resultera i förslag till nästa nätverksträff.

Hur ska vi verka? Här kretsade diskussionen kring vilka möjligheter vi har för organisering och verksamhet. Flera olika exempel nämndes, t.ex. Offensiv folkbildning, Sociala Forumprocesserna. Ska det vara organisatorisk kärna, eller nätverk? Ska det vara nordiskt format eller i huvudsak begränsat till Sverige? Hur kan en hemsida användas, till paperpresentation, bland annat? Studiecirkel på orten var ett förslag som genast fick gehör och att döma av intresset kommer en rörelsestudiecirkel starta i Göteborg i höst.

Vi diskuterade också en tänkbar akademisk hemvist, bland annat nämndes Södertörns Högskola, Institutionen för Samtidshistoria.
Slutligen Rörelsenätverkets höstträff: Det fanns flera förslag bland Uppsala, Nordiska Folkhögskolan i Kungälv, Stockholm. Vi kom fram till att tillgänglighet, ekonomi och förankring är aspekter vi måste ta i beaktande när vi väljer plats och sammanhang för nästa träff.
En interimistisk arbetsgrupp utsågs bestående av Tord Björk, Stellan Vinthagen, Majken Juul Sörensen och Arne Overrein.

Tema: beslutades inte, men flera förslag ventilerades: förändrad demokratisk kultur (projekt, tankesmedjor), rörelsehistoria, föreställningsvärldar.

Fler förslag är välkomna.

Senare delen av eftermiddagen ägnades åt behandling av de sammanlagt 6 papers
som skickats in till rörelsenätverksträffen.

Jan Wiklund: Some secont thoughts about Charles Tilly's later books
Olav Unsgaard: Det Globala Civilsamhällets 1990-tal. De sociala forumens föregångare; FN-konferenser och den transnationella zapatismen
Tord Björk: Gandhian and Indian Influence in the Nordic Countries och History of Popular Movements and NGO:s
Stellan Vinthagen: Ickevåldsrörelsens samhällsgestaltning
Majken Jul Sörensen: Om den orange revolutionen i Ukraina