FN-konferens
om miljö och utveckling
(WSSD), Johannesburg
2002

Grundinformation

Vad var Johannesburgs-
mötet?
 

Summering av toppmötets handlingsprogram

 
Oppositionella folkrörelser
protesterade

Länkar

Nyheter
Folkrörelser
NGO-initiativ
FN och Sydafrika
 
Bakgrundsartiklar
 

Det framväxande NGO-systemet

(Jämförelser mellan Stockholm 1972 och Rio 1992)

 
Stockholms-konferensen 1972
 
 

 

  

Bakgrundsartiklar

Johannesburgskonferensen WSSD är en uppföljning av FN-konferensen om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 och den första FN-konferensen om miljö i Stockholm 1972. Ibland kallas därför WSSD för Rio + 10 eller Stockholm + 30.
Johannesburgskonferensen
För bakgrundsartiklar om Johannesburgskonferensen se följande urval ur länklistan:

The Guardian: http://www.guardian.co.uk/worldsummit2002/ Storföretagens inflytande,

A SEED: http://www.aseed.net/

Folkrörelsen Indaba, en sydafrikansk allians med Antiprivatiseringsrörelser m.fl.http://www.globalindaba.org.za

Öresundsmanifestet http://www.folkrorelser.nu/oresundsmanifestet.html

Jordens Vänner organiserar en internationella kampanj som man kan följa på http://www.foei.org/wssd/index.html en särskild hemsida med Jordens Vänners bakgrundsmaterial finns på http://www.rioplus-10-org.

Third World Network http://www.twnside.org.sg

Northern Alliance for Sustainability http://www.anped.org

Heinrich Böll Foundation http://www.worldsummit2002.org

För allmänt bakgrundsmaterial om Agenda 21, Riokonferensen 1992 och en del om Stockholmskonferensen 1972 är den norska hemsidan http://www.idebanken.no användbar.

Tidigare konferenser i Stockholm 1972, och Rio 1992

För ingående bakgrundsartiklar om folkrörelsernas, NGOs, storföretagens och regeringarnas konflikter och samarbete vid Stockholmskonferensen och Riokonferensen finns två uppsatser på engelska i pdf-format
The Emergence of Popular Participation in World Politics - The United Nations Conference on Human Environment 1972, Tord Björk;
The emerging global NGO system - Political Globalisation at UNCHE 1972 and UNCED 1992 , Tord Björk

Om toppmötesprotester

Toppmötesprotester 1968-2002, text av Tord Björk