FN-konferens
om miljö och utveckling
(WSSD), Johannesburg
2002

Grundinformation

Vad var Johannesburgs-
mötet?
 

Summering av toppmötets handlingsprogram

 
Oppositionella folkrörelser
protesterade

Länkar

Nyheter
Folkrörelser
NGO-initiativ
FN och Sydafrika
 
Bakgrundsartiklar
 

Det framväxande NGO-systemet

(Jämförelser mellan Stockholm 1972 och Rio 1992)

 
Stockholms-konferensen 1972
 
 

 

  

Världstoppmötet för hållbar utveckling i Johannesburg 2002

Johannesburgskonferensen med dess officiella engelska namn World Summit on Sustainable Development, WSSD, hölls 26.8 till 4.9 2002 i Sydafrika. 60.000 internationella gäster från regeringar, storföretagen, folkrörelser och NGO deltog på olika konferenser och möten i samband med toppmötet.
Johannesburgskonferensens syfte var att fatta beslut om ett handlingsprogram för hållbar utveckling som skulle stoppa miljöförstöringen och ge alla människor ett drägligt liv. Utgångspunkten var Riokonferensen 1992 som byggde vidare på Stockholmskonferensen 1972.
Resultatet blev inte framgångsrikt. De enda nya konkreta mål som fastställdes gällde en halvering till en miljard av det antal människor som saknar tillgång till rent vatten till år 2015 samt att skydda en del havsresurser. Få nya resurser för miljön och bekämpning av fattigdom tillkom. En skrivning om statlig kontroll av storföretag blev en framgång efter motstånd från USA.
Johannesburgsmötet dominerades i hög grad av storföretagens närvaro. FN ser samarbete med storföretagen som viktigt för att genomföra handlingsplanen.
Oppositionella folkrörelser genomförde en motkonferens och en gemensam massdemonstration med ungefär 20.000 deltagare i protest mot FN-konferensen. De satte gemensam kamp mot privatiseringar av el och vatten och jordreform som viktiga krav. Före och efter Johannesburgskonferensen förekom omfattande gripanden av hundratals aktivister, främst från inhemska folkrörelser men också utländska miljöaktivister. Den stora demonstrationen försökte myndigheterna stoppa men tvingades tillåta efter omfattande inhemska och internationella protester.
Den officiella NGO och folkrörelsekonferensen där många västerländska miljöorganisationer deltog genomförde också en demonstration. Enligt de flesta oberoende källor var deltagarantalet mindre i denna manifestation. En av talarna var den Sydafrikanske presidenten Mbeki.
En mycket stor mängd utställningar, möten, aktioner och andra aktiviteter genomfördes också i samband med Johannesnurgsmötet i Sydafrika och i hela världen.
 Ansvarig för innehållet är Tord Björk
Sidan lades ut 4 september 2002