FN-konferens
om miljö och utveckling
(WSSD), Johannesburg
2002

Grundinformation

Vad var Johannesburgs-
mötet?
 

Summering av toppmötets handlingsprogram

 
Oppositionella folkrörelser
protesterade

Länkar

Nyheter
Folkrörelser
NGO-initiativ
FN och Sydafrika
 
Bakgrundsartiklar
 

Det framväxande NGO-systemet

(Jämförelser mellan Stockholm 1972 och Rio 1992)

 
Stockholms-konferensen 1972
 
 

 

  

Länkar om Johannesburgskonferensen

 
Nyheter
 
Joburg Media, mest heltäckande nyhetsförmedlingen från Johannesburg med både aktuella aktivist-, NGO och officiella nyheter och överskådliga temasidor. Ett holländskt folkrörelseinitiativ startat av aktiviströrelsen A SEED m.fl. http://www.joburgmedia.net
 

Indymedia Sydafrika med den bästa nyhetsrapporteringen om protesterna och mycket annat. http://www.southafrica.indymedia.org

 
 
Daily Summit med omfattande egen rapportering från både officiella mötet och folkrörelseaktiviteter. Intressant nyhetsprojekt stött av brittiska statens kulturråd. www.dailysummit.net
 

Ecoequity Daglig konferenstidning utgiven av flera folkrörelser och NGOs. http://www.joburgmedia.net

 

Earth Negotiations Bulletin Daglig konferenstidning med god bevakning av den officiella konfernsen och NGO aktiviteter http://www.iisd.ca/wssd/portal.html eller http://www.joburg2002.net

 

Earth Times, New York Times dagliga konferenstidning: http://www.earthtimes.org/

 

Sammanställning av etablerade nyhetsmedias bevakning av Johannesburg http://www.earthwire.org/wssd/

 

Den kanske mest kvalificerade bevakningen bland etablerade media står engelska The Guardian för: http://www.guardian.co.uk/worldsummit2002/

Dagliga rapporter kan man också få från NGO delegater i Johannesburg. T.ex.

Kevin Dunion, ordförande för Jordens Vänner i Skottland. http://www.foei.org/wssd/index.html
Norska NGO lobbyister skriver situationen på den officiella konferensen: http://www.verdenstoppmotet2002.no
Svenska rapportörer är bl.a. Tove som arbetar för folkrörelse- och NGO nätverket Alert: http://www.sfn/alert.

Göran Eklöf, Svenska Naturskyddsföreningen: http://www.snf.se.

 
Folkrörelser
 
A31
Internationell aktionsdag 31 augusti mot storföretagen i samband med Världstoppmötet: http://www.aseed.net/un-corporated/a31-first.htm
Demonstrationer i Johannesburg 31.8:
NGO Forum, Tillståndsgiven demonstration
Antikapitalistmarsch, Antiprivatiseringsforum, jordlösas rörelse m.fl Tidigare förbjuden demonstration, nu tillåten i sista stund efter protester
Folkrörelsen Indaba, Tidigare förbjuden demonstration, nu tillåten efter protester. indaba social movement http://www.globalindaba.org.za
Protester
500 aktivister har gripits i samband med de jordlösas och andra protetser mot brist på jordreform och mot privatisering. En spontan demonstration vid ett NGO möte ledde till att polisen ingrep och kastade tårgasgranater. Det ledde till intertnationella protester, bl.a. från internationella Jordens Vänners ordförande Ricardo Navarro. Antiprivatiseringsforum har fått sin presstaleskvinna häktad. Mer information hittar man på http://www.joburgmedia.net och http://www.southafrica.indymedia.org.
Öresundsmanifestet

Ställer krav till Johannesburgsmötet och informerar om aktiviteter i Norden mot storföretagens makt. http://www.folkrorelser.nu/oresundsmanifestet.html

 
A SEED

Aktivistnätverk för solidaritet, jämlikhet, miljö och utveckoling bildat i samband med Riokonferensen 1991. Organiserar kampanj mot storföretagens makt över FN och samhället i samband med Världstoppmötet. http://www.aseed.net

Jordens Vänner

Jordens Vänner organiserar en internationella kampanj som man kan följa på http://www.foei.org/wssd/index.html en särskild hemsida med Jordens Vänners bakgrundsmaterial finns på http://www.rioplus-10-org. Material om Miljöförbundet Jordens Vänners aktivitet hittar man på http://www.mjv.se
Svenska Naturskyddsföreningen

Har mycket material om världstoppmötet. se t.ex. Snacka går ju http://www.snf.se/verksamhet/internationellt/varldensnatur2/index.htm

Alert

Brett svenskt folkrörelsesamarbete som inte tar gemensam politisk ställning men informerar om olika intiativ. http://www.sfn/alert

 

NGO initiativ

Danska 92-gruppen

92-gruppen koordinerar en del av NGOernas arbete inför Johannesburg tillsammans med Third World Network och Environment Liaison Centre Internaitonal

http://www.rio10.dk
 
Third World Network
http://www.twnside.org.sg
 

Environment Liaison Centre International

http://www.elci.org

  

ForUM for utvikling og miljø

Norska ForUM koordinerar de norska organisationernas arbete inför Johannesburg och har gjort sedan Riokonferensen 1992. Detta är deras kampanj site om Joburg

http://www.verdenstoppmotet2002.no

 

Northern Alliance for Sustainability

ANPED koordinerar arbetet inför Johannesburg bland de europeiska organisationerna

http://www.anped.org

 
Heinrich Böll Foundation
Portal om världstoppmötet med många internationella aktiviteter och länkar gjord av politiskt grön tysk bildningsstiftelse
http://www.worldsummit2002.org

 

Stakeholder Forum Our Common Future

Portal inför Johannesburg med länkar till större aktörer i den gemensamma dialogen mellan FN, storföretagen, facket, ungdom, kvinnor, NGOer etc.

http://www.earthsummit2002.org

 

FN och Sydafrika
 

FN:s officiella hemsida för Världstoppmötet WSSD:

http://www.johannesburgsummit.org
 

Sydafrikas officiella hemsida om toppmötet

http://www.joburgsummit.co.za