Folkrörelser och Protester

hem www.folkrorelser.nu


 

Mot EMU

Folket mot EMU

 

- Mot GATS

GATSwatch
Seattle to Brussels
Attac- Sveriges GATS-nätverk
 
- Mot krig i Irak
Nätverket mot krig
Nej till krig mot Irak
 

- En annan värld är möjlig

World social forum i Porto Alegre,
24-27 januari 2003
Se även Porto Alegre 2003
 
 
- Ett annat Asien är möjligt
Asian social Forum 
2-7 januari 2003
 

- För ett annorlunda Europa i Köpenhamn 13-15 dec

Initiativet for et andet Europa
Andra danska EU-protester
Följ danska EU-ordförandeskapet på :
http://euobserver.dk
 

- För global demokrati

Inbjudan till nordiska möten för demokrati och mot privatisering i Köpenhamn 15 dec. med Vasudhaiva Kutumbakan
 

-För miljö och utveckling

FN-toppmöte i Johannesburg
 

- För demokratiska rättigheter

Demokratinätet
GBG2002
 

 - Mot Världsbanken

Oslo 2002

 

Tidigare mobiliseringar