Folkrörelser och Protester

Start | Om oss | Forum | Nordiskt nyhetsbrev | Kampanjer | Datum | Uppslagsverk | Folkrorelser | Arbetare | Bönder | Fred | Global rättvisa | Kvinnor | Miljö | Övriga |
Toppmötesprotester | Sociala Forum | Globala nätverk | VK | Litteratur | Artiklar |
Organisationer | Länkar | Arkiv | Bildgallerier | English


 

 
Uppdaterat mars 2005

 

Innehåll
 
Förord
1. Aktörerna: stater, kapital, folkrörelser
2. Scenen: världen
3. Folkrörelser före världsmarknadssystemet
4. Lokalsamhällets försvar mot världsmarknadssystemet
5. Lönearbetarnas försvar mot kapitalägarna
6. Systemperiferiernas försvar mot centrum
7. Böndernas försvar mot matmarknaderna
8. De marginaliserades strävan efter likaberättigande
9. Civilsamhällets självförsvar
10. Folkrörelsesystemet
English summary

Industriarbetare 1965. Världskarta med punkter

Industriarbetare 1965 (ovan) respektive 1990 (nedan). Varje kvadrat motsvarar en miljon. Det gamla centrumområdets andel av industriarbetarna har sjunkit från 45% av totalsiffran 136 milj till 33% av 177 milj. Europas industriarbetare har t.o.m. minskat i absoluta tal. Störst har ökningen varit i Kina.

Källa: UNIDO Industrial Statistics Database.

Industriarbetare 1990. Världskarta med punkter

 

 

Tillbaka till kapitel 5

 

 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org