Folkrörelser och Protester

Start | Om oss | Forum | Nordiskt nyhetsbrev | Kampanjer | Datum | Uppslagsverk | Folkrorelser | Arbetare | Bönder | Fred | Global rättvisa | Kvinnor | Miljö | Övriga |
Toppmötesprotester | Sociala Forum | Globala nätverk | VK | Litteratur | Artiklar |
Organisationer | Länkar | Arkiv | Bildgallerier | English


 

 
Uppdaterat mars 2005

 

Innehåll
 
Förord
1. Aktörerna: stater, kapital, folkrörelser
2. Scenen: världen
3. Folkrörelser före världsmarknadssystemet
4. Lokalsamhällets försvar mot världsmarknadssystemet
5. Lönearbetarnas försvar mot kapitalägarna
6. Systemperiferiernas försvar mot centrum
7. Böndernas försvar mot matmarknaderna
8. De marginaliserades strävan efter likaberättigande
9. Civilsamhällets självförsvar
10. Folkrörelsesystemet
English summary

"Cocktailkurvan" - världens inkomster fördelat på decentiler 1970-2000

Ett statistiskt mått på folkrörelsernas misslyckande: andelar av de globala inkomsterna, fördelat på decentiler. De rikaste tio procenten blir allt rikare, från 48% av inkomsterna 1970 till 54% 1999. I första hand på deras bekostnad som deltagit i nittonhundratalets folkrörelser -- ungefär sjätte till nionde decilen. Men om man tittar noga efter har också tredje till femte decilen tjänat -- det är främst kineserna vars nationella bonderörelsemobilisering har varit en av nittonhundratalets stora framgångar. Källa: Yuri Dikhanov & Michael Ward: Evolution of the global distribution of income in 1970-99, 5th Conference on Globalisation, Growth and Inequality, Warwick 2002. Siffrorna avser hela inkomsten, inte bara den monetariserade.

 

 

Tillbaka till kapitel 10

 

 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org