1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

nyhetsbrev18u43
Printed: tisdag 23 juli 200220.57.39

Page 1 of 32 Printed For: Louise

IMAGE imgs/nyhetsbrev18u4301.gif 43
Fra: Louise Pettersson<louise.pettersson@delta.telenordia.se>
Dato: Man d. 13. Aug 2001 1:31pm
Emne: Nyhetsbrev 18

Innehåll:

1. Utredningar, åtgärder och mobiliseringar med anledning av
Göteborgshändelserna pågår
a. Hjälp till att skildra vad som hände i
Göteborg! Olika utredningsinitiativ.
b. Carlsson-utredningen,
[!]oberoende utredning[!] och europeiska politikers agerande c.Rättegångarna och polisens agerande
d. Massmedias roll under och efter Göteborgshändelserna e. Tidningar, tidskrifter och hemsidor om Göteborg,
en personlig medieanalys av Tord Björk

2. Svenska partier och ungdomsförbund om Göteborg
a. Grön ungdom kräver självkritisk analys av polisen
bVåld är aldrig legitimt! Miljöpartiets kommuniké om Göteborgshändelserna 010629
cOmdemonstrationerna i Göteborg - Vänsterpartiet tar avstånd från våld och terror 010618-010619
dLåt inte ligister inskränka demonstrationsfriheten. Ali Esbati, ordförande i Ung Vänster

3. I spåren efter Göteborg, Reseberättelse av Louise Pettersson

4.Initiativ inför WTO-mötet i Quatar
4aEn annen verden er mulig,
globaliseringskonferansen 2001, 11-13 oktober, Oslo
4bPeoples Global Actions initiativ inför WTO-mötet i Qatar
4cICFTU (International Confederation of Free Trade Unions)
initiativ inför WTO-mötet i Quatar
5. Den nya europeiska ordningen - Polisen agerar i Genua och Göteborg
Artikel av Tord Björk och Louise Pettersson.
6. Resolution: Stockholm mot G8.
Uttalande antaget vid demonstration i Stockholm den 21 juli 7. Mobiliseringar under det belgiska EU-ordförandeskapet

- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Utredningar, åtgärder och
mobiliseringar med anledning av Göteborgshändelserna pågår

a. Hjälp till att skildra vad som hände i Göteborg!

Flera utredningar
om Göteborgshändelsernapågår. Så också av de olika demonstrerande organisationerna själva och bland aktivister som deltog i Göteborg. Göteborgsaktionen har tillsatt en utredningsgrupp och publicerar vittnesmål på sin hemsida I nyhetsbrevet har vi haft med en del politiska analyser och olika organisationers ställningstaganden om Göteborg. En del demonstrerande organisationer gör mer omfattande utredningar och ställningstaganden om Göteborg. Göteborgsaktionens egen utredningsgrupp och samordningsgruppentar gärna emot vittnesmål, samt synpunkter på vad somär viktigt att ha med i underlaget till det utvärderingsmötesom ska organiseras helgen den 8-9 september. Därefter är det tänkt att nätverket ska läggas ner.

Utredningsgruppen består av Louise Pettersson, Miljöförbundet Jordens Vänner Andreas Carlsson, Fältbiologerna och Shirin R, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, samt av Örjan Bergsten SAC och Hardy Svan,