Tillbaka till Erfarenheter

 

 

Våldsamma demonstrationer finns inte

 

 

 

av Jan Wiklund

 

 

 

Våldsamma demonstrationer? Glöm det. De finns inte. Om demonstranter använder våld handlar det oftast om två eller tre personer – även om tio tusen deltar i själva demonstrationen.

Den som påstår detta är Randall Collins, som tillsammans med sina studenter har tittat på tusentals journalistiska filmer och stillfoton.

De två eller tre våldsamma har dessutom för det mesta en liten grupp med sig bestående av kanske ett tiotal. Deras uppgift är att hetsa bakifrån; utan den skulle de två eller tre våldsamma inte få energi nog att uppträda våldsamt.

Resten av deltagarna från Collins undersökningsmaterial håller sig i bakgrunden – ointresserade, eller direkt avståndstagande.

Man kan då fråga sig var uttrycket ”våldsamma demonstrationer” kommer ifrån. Collins svarar inte på detta, men man kan föreställa sig olika svar.

Ett är att det är ett eggande uttryck som medier tar till för att sälja. Trots att de alltså aldrig kan belägga det i sina rapporter.

Ett är att det är polisen som myntar det; de befinner sig ju oftast där våldet äger rum och blir naturligt nog upphetsade av detta. Våld är, som Collins framhåller, något vi människor är dåliga på och blir ytterst nervösa av. Även poliser.

Ett är att det är den som demonstrationen riktar sig mot som försöker framställa sig själva som fredlig och deras motståndare som skumma typer. Det senare var till exempel fallet i Göteborg 2001.

Förmodligen gäller alla tre.

En sak vi kan lära oss av detta är att det är lätt att kidnappa en demonstration och stjäla uppmärksamheten från de frågor den handlar om. Vill man undvika detta måste man ha demonstrationsvakter.

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org