1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Gbg-aktionen 2001-1b
Printed: tisdag 23 juli 200217.13.01

Page 1 of 21 Printed For: Louise

IMAGE imgs/Gbg-aktionen_2001-1b01.gif Date: Sun, 05 Nov 2000 22:59:13 +0200
Subject: Gbg-aktionen 2001:1b
From: Louise Pettersson <louise.pettersson@delta.telenordia.se>
To: <torbjorn.granrot@telia.com>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GöTEBORGSAKTIONEN 2001 - Nyhetsbrev 1B , 26 oktober 2000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _

I denna utgåva:

1.Kallelse till praktiskt arbetsmöte i Göteborg,Göteborgsaktionen 2001, programrådet
2.Protokollet %utgått% från 8.10 med rättelser, samt Nej till EU:s förslag till
minimiplattform (bilaga 1 till protokollet)
3.Fackligt upprop från SAC ("arbetarrörelseplattform")
(bilaga 2 till protokollet)
4.Formalia angående protokollet och plattformen
5 Information inför EU-toppmötet i Nice
5A EU-toppmötet i Nice 7-9/12,Tord Björk
5b.Europamarschens upprop inför Nice
5c Europadirektörernas offensiv, sammanställt efter Corporate Europe
Observatory, Tord Björk
5d Nicefördraget och WTO ett aktuellt bakgrundsmaterial, Kenneth Haar,
Enhedslisten
6.Notiser om övriga initiativ
a.Nätverket nordkalottmarschen bildat
b.Ungdomsinitiativet mot nyliberalism
c.Framtidsforum om miljö, rättvisa, demokrati och ekologiskt motstånd
d.Rapporter från möte ordnat av NGDO Liasion Committee på Forum Syd
7.Några rättelser av adresser %utgått%

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1.) KALLELSE TILL PRAKTISKT ARBETSMöTE I GöTEBORG

Kallelse till praktiskt arbetsmöte med Göteborgsaktionen 2001

Söndagen 29 oktober 12.00-17.00, Frivilligcentralen Oscar i Victoriahuset,
Linn=E9gatan 13, Spårvagn 1 till Prinsgatan, Göteborg.

Förslag till dagordning:

1. 2. 3.

4.

5. a) b) 6. 7.

Formalia
Rapporter av de olika organisationernas planer
Samordning av
a)lokaler b) logi c)gemensamma programpunkter d)kulturaktiviteter Informationssamarbete
a)hemsida/hemsidessamarbete b) nyhetsbrev
Ekonomi
Definiera gemensamt ansvar
Fixa pengar: s=E4lja propagandamaterial, stafettbrev etc Internationella kontakter
N=E4sta möte=20

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2.) PROTOKOLLET FRÅN 8/10 MED RäTTELSER

-- Protokoll från Nordiskt arbetsmöte inför EU-toppmötet i Göteborg 2001, 8/10 -2000. Med diskussionsreferat.

1. Presentation av deltagarna enligt vad som framgår av bifogad närvarolista

2. Formalia %...