Index

Förord

Göteborgsaktionen inför EU-toppmötet 2001

Makten över resurserna.

Fackliga och sociala rättigheter i Europa

EU och globaliseringen av militarismen

Schengen och demokratiska rättigheter

Talare vid demonstration och protestmöte

Utmana storföretagen för internationell solidaritet

Göteborgsaktionens slutdokument

För ett annorlunda Europa - plattform.

Ordförklaringar

 

Talare vid demonstration och protestmöte

Protestmötet på Götaplatsen den 15 juni

Militarisering:

Huvudtalare: Birger Schlaug, f.d. språkrör, Miljöpartiet

Appell; Knut Jensen, grafikerna i Oslo

Schengen

Huvudtalare: Okoth Ossewe, Ingen människa är illegal,

Appell: Aina Adolfsson, MJV, Sverige

Östutvidgningen:

Huvudtalare: Ulla Klötzer, European Futures Congress

Appell: Mattias Bernhardsson, Elevkampanjen, Sverig e

Miljö:

Huvudtalare: Hege Nerland, Via Campesina och Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Globalisering/EMU

Appeller: Shamsun Naher Khan Doli, organisation för kvinnliga bönder, Bangladesh

Elin Boasson, ordf. Natur og Ungdom, Norge

Rune Lund, Attac-Danmark

Tord Björk, Göteborgsaktionen 2001

Konferencier vid protestmötet:

Lars Henriksson

Demonstrationen den 16 juni

Huvudtalare:

Globalisering: Meena Rahman, Jordens Vänner Malay sia och Third World Network

EMU: Mette Bloch Hansen, Folkebevægelsen mod EU, Danmark

Miljö: Anna Jonsson, ordf. Fältbiologerna, Sverige(max osäler)

Arbetsmarknad/socialt: Maja Jönsson och Andreas Bergegårdh, SAC, Sverige, Lars Jonson, vice ordf. Norsk Transportarbejderforbund, Norge

Appelltalare:

Blaz Blabic, Group Neutro, Slovenien

Maria K. Lyngstad, ordf. Ungdom mot EU, Norge

Zaida Catalan och Gustav Fridolin, Grön Ungdom, Sverige

Alain Krivine, EU parlamentsledamot, LCR, Frankrike

Ali Esbati, ordf. Ung Vänster, Sverige

Fabrice, Pilleul, CNT, Frankrike

Angel Bosqued, CGT Spanien

Joe Higgins, riksdagsledamot Socialist Party, Irland

Eva Nordland, Bedstemødre mot atomvåpen, Norge

Ole von Uexkull, Barsebäcksoffensiv

Konferencierer :

Ann Ighe SAC och Tord Björk, MJV

Talen vid demonstrationen hölls vid det efterföljande mötet i Slottsskogen.