Sociala medier är en överskattad resurs

 

 

 

Av Jan Wiklund

 

Har internet och sociala medier breddat demokratin och gjort det lättare för vanliga människor att agera politiskt? Nej, menar en forskare och pekar på att sociala medier är lättare att använda i politiska syften ju mer pengar man har.

Under revolutionerna i arabvärlden i början av 2010-talet hävdades det ofta att det var internets, twitters och facebooks förtjänst. Och visst användes sådant - men det hade varit helt meningslöst om man inte hade organiserat sig på det gamla hederliga sättet först, visar tre andra undersökningar, dvs. suttit tillsammans och pratat tillsammans, från olika rörelser som i sin tur hade bildats av människor som hade varit i samma situation och sett ett behov av att samarbeta. Sociala medier kan naturligtvis användas för att nå ut ännu bredare, men de är ganska värdelösa om man inte redan har en stabil grund att stå på.

Sociala medier har stordriftsfördelar. Och stordriftsfördelar innebär att den miljonte dollarn får större effekt än den första. Det är därför det är så effektivt för sådana som Trump och Bolsonaro att använda sociala medier - mycket mer effektivt än för till exempel Jordens Vänner. Trump och Bolsonaro kan anställa hela staber av människor som arbetar heltid med sociala medier, det kan inte folkrörelser, utom i extrema undantagsfall.

Folkrörelsernas styrka ligger i det som Marwa Maziad, Norah Abokhodair och Maria Garrido säger i den andra länken ovan: samtalet person till person och att vara tillsammans i grupper. Där är det mer effektivt ju fler människor det finns, inte ju mer pengar man har. Betalda människor kan inte argumentera övertygande i ett personligt samtal, och de umgås inte, men de kan ljuga hur mycket de vill på twitter.

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org