Uppror mot antika imperier
Europeiska medeltida demokratirörelser
Skatteuppror
Bröduppror

 

Till huvudsidan

Läs fulltext om folkrörelser här!

 

 

Gamla rörelser

 

 

 

 

Det har givetvis funnits uppror och motstånd mot ojämlika villkor, förtryck och utsugning lika länge som det har funnits ojämlika villkor, förtryck och utsugning. Tyvärr vet vi inte så mycket om hur detta gick till före vår egen tid, eftersom de människor som deltog i regel inte var skrivkunniga, medan de som var det knappast hade något intresse av att skildra det på ett objektivt vis. Mest är det överhetens lögnversioner vi har fått till livs.

Men en del är i alla fall känt.

Här har vi skildrat fyra olika traditioner av folkligt motstånd.

1. Uppror mot de antika imperierna, med deras förgudade kejserliga hov och horder av skatteindrivare, från kristendom till kinesiska bondeuppror. Alla dessa nådde vissa framgångar - ibland skapades skyddande kollektiv, ibland lyckades man byta ut särskilt inkompetenta regimer, ibland föll imperierna helt enkelt sönder och mindre tryckande system upprättades.

2. Europeiska medeltida demokratirörelser, som bestod av lokala bondeuppror mot godsägare, lokala hantverkaruppror mot rika köpmän, samt sammanbindande radikalreligiösa rörelser med mänsklig jämlikhet på programmet. Vi skulle gärna känna till hur mycket av detta som är tillämpligt utanför Europa; vi misstänker att det är ganska allmängiltigt.

3. Skatteuppror mot de s.k. kanonmonarkier eller militärdiktaturer som växte fram i Europa från ca 1450 och mot europeiska framväxande kolonialvälden. Som antyds av namnet handlade det främst om att vägra betala skatter som i alla fall bara gick till krig och lyx som inte var till någon nytta för folkmajoriteten.

4. Bröduppror, som är en form av motstånd mot marknadspriser på mat vilket började på 1700-talet och fortfarande pågår. Oftast var dessa lokala och bestod i att man la beslag på mat och fördelade den rättvist, men exempelvis i Frankrike 1789, Ryssland 1917 och Argentina 2001 kunde de få stora effekter nationellt och till och med globalt.

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org