EU-toppmötet i Göteborg
Vad hände?
 
Nätverk och politiska plattformar
 
Motkonferenser, dialoger och NGO-fora
 
Demonstrationer och aktioner
 
Analyser, rapporter och böcker
 
Förberedelser och bakgrund
En rapport
 
Nyhetsbrev
 
Göteborgsaktionens hemsida (delvis rekonstruerad)
 
Rättsligt efterspel och demokratiska rättigheter
Demokratinätet
och Föräldranätverket
 

Andra toppmötes-protester 

 

Analyser, rapporter och böcker

En hel del kvalificerat material har getts ut om Göteborgshändelserna. En del tar bara upp begränsade perspektiv eller händelser, mer genomtänkta analyser finns det än så länge mindre av. En del material har fått liten spridning. Vi tar gärna emot tips om material vi kan informera om till info@folkrorelser.nu

 

Böcker, uppsatser, längre artiklar och rapporter om Göteborgshändelserna

- EU-motståndet: Vad? Varför? Vilka?

Författare: Klas Corbelius
 
En bred redogörelse för protesterna under hela EU-ordförandeskapet från Norrköping till Göteborg. Boken går igenom alla demonstrationer under hela EU-ordförandeskapet och vad författaren kallar det gamla och det nya EU-motståndet. Distribution: www.books-on-demand.com

- Gatans politik: Ur mediernas, polisernas och demonstranternas perspektiv

Red. Jörgen Lundälv och Marianne Liliequist
2002, Gävle: Meyers
 
Antologi med tvärvetenskapligt pespektiv ioch bidrag från 8 umeåforskare och en kriminolog. Antologin börjar med en historisk översikt av medieforskaren Olle Findahl om mediernas rapportering av demonstrationer från Vietnam till WTO och EU. Det ömsesidiga beroendet mellan proteströrelserna och medierna analyseras. Etnolog Marianne Liliequists bygger på unga aktivisters erfarenhetsberättelser om gatans politiska teater. De upplever det som att det inom polisen finns en utbredd negativ syn på vänsterdemonstranter. Denna negativa attityd verkar ganska urskillningslöst och eftersom det ofta är icke-våldsaktivisterna som det går att få tag på - stenkastarna är över huvud taget mer "stridsvana" - så är det många gånger de som får ta emot slagen. Joel Lindfors bygger både på intervjuer och deltagande observation för att ge en tät etnografisk beskrivning av polisens stormning av Hvitfeldtska gymnasiet. Även övertygade ickevåldsförespråkare provocerade till att kasta sten. Det våld som det svarta blocket använde sig av för att hindra polisens framfart, ses av mÂnga som en räddning för de flyende. Kriminologen Janne Flyghed behandlar problematiken kring en effektiv brottsbekämpning kontra personlig integritet utgående från exemplet Göteborgskravallerna. Händelserna i Göteborg har starkt bidragit till en normalisering av exceptionella kontrollmetoder. Etnologen Veronica Abnerssons bygger p djupintervjuer med tre polismän som tjänstgjorde i Göteborg under den aktuella tiden. Centralt i berättelserna är de maktförhållanden som rådde mellan poliser och polisledning. Medieforskaren Jörgen Lundälvs belyser blivande polisers syn p mediernas beskrivning av Göteborgshändelserna. Medieforskaren Patrik Häggqvist analyserar Göteborgs-Postens bild av händelserna. Fokus ligger på hur aktörer skapas utifrån beskrivningar av skeenden. Avpolitiseringen av diskussionen märks på att de politiska representanterna aldrig riktigt beskrivs som motpart till demonstranterna. I samband med rapporteringen om Göteborgshändelserna i juni 2001 valde Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Göteborgs Tidning att införa läsarinlägg på nyhetssidorna. Detta ovanliga upplägg reser ett antal intressanta frågor, som medieforskaren Jesper Enbom formulerar i sin artikel "Vår stad har våldtagits". Etnolog Jenny Gunnarsson, skriver om hur Offer och Förövare representeras i alternativpressen, närmare bestämt i Stockholms Fria och Motkrafts nyhetsbrev. Hur skapas olika kategorier av människor i berättelserna om våldsamheterna? På vilket sätt skiljer sig deras verklighetsbeskrivningar från den hegemoniska pressens? Artikeln fokuserar på hur dessa alternativa nyhetsförmedlare använder sig av och definierar demokratibegreppet i samband med händelserna i Göteborg.

- Granskning av EU-kritiken

författare Marika Ehrenkrona. Timbro 2001
 
Ur Timbros presentation: "Marika Ehrenkrona granskar här EU-kritiken, från 1990-talets rädsla för nedtrampat blåbärsris till de neddragna svartluvornas kravaller i Göteborg och Genua 2001." Boken finns online (PDF-format)

- Göteborg 14. til 17. juni 2001: 15 norske beretninger fra EU toppmøtet.

Utgiven med stöd av Fritt Ord och Avdelningen för rättssociologi vid Universitetet i Oslo. Redaktion: Øyvind Brungot Dahl, Kirsti Hyldmo, Berit Kristoffersen, Thomas Mathiesen, Ingrid Sunde Koslung och Asgeir Wølner. Kontakt e-post thomas.mathiesen@jus.uio.no
Ur redaktionens presentation av rapporten: "Myndigheter og politi har ensidig lagt vekk på vold og hærverk blant demonstrantene. Bidragsyterne i denne rapporten har, uavhengig av hverandre, hatt andre erfaringer." A4 format, 40 sidor, producerad hos Putsj, Oslo 2001.

- Göteborg 2001 - en rapport om Göteborgsaktionen 2001 och motkonferensen om miljö, arbete, fred, Schengen och internationell solidaritet

Sammanställd av Louise Pettersson
Material från motkonferensen. Rapporten innehåller också material från föreläsare som fick sina bidrag inställda efter polisens ingripande och för att belysa motkonferensens tema ur tredje världen perspektiv. Dessutom finns en redovisning av Göteborgsaktionens verksamhet i stort. rapporten är sammanställd av Louise Pettersson. A4-format,  50 sidor.

- Göteborgshändelserna 2001

Av Anders Svensson och Simon Lindman Svensson

Anders Svensson deltog i ledningen för alla tre stora demonstrationerna i Göteborg, var medlare på Hvitfeldtska gymnasiet och huvudansvarig på plats när polisen stormade Schillerska gymnasiet. Simon Lindman Svensson deltog vid inringningen av Viktoriabron och andr aktiviteter under EU-toppmötet.

Denna rapport är den mest systematiska genomgången av Göteborgshändelserna ur demonstrantperspektiv och finns återgiven i boken Göteborgskravallerna och processerna.

 

- Göteborgskommitténs betänkande: Göteborg 2001

SOU 2002:222
 

Detta är den statliga offentliga utredning somunder ledning av Ingvar Carlsson tittat på vilka åtgärder man skulle vidta med anledning av Göteborgskravallerna. Kräver sin egen analys. Det omfattande betänkandet finns i form av 5 pdf-filer på regeringens hemsida eller kan beställas från Fritzes.

 - Göteborgskravallerna och processerna

Författare: Erik Wijk

 

Mycket fyllig dokumentation med 250 vittnesmål om Göteborgshändelserna och en redovisning och analys av rättegångarna samt utdrga ur tre polisrapporter. Manifest förlag. (första upplagan Göteborgskravallerna utan processdelen utkom 2001).
 

- Göteborgsmodellen

Hans Abrahamsson
 
Freds- och konfliktforskaren Hans Abrahamsson redovisar och analyserar olika dialoger mellan politiker, polis och folkrörelser inför och under EU-toppmötet. Särskilt rikligt om konfrontativ dialog med politikerna och Hvitfeldtska gymnasiet. finns som pdf fil

 

- När världen kom till Göteborg.

Författare: Hanne Kjöller,
ledarskribent på DN, förlaget Agora 2002

 

- Nätverket Göteborg 2001:s utvärdering

Var tidigare tillgänglig på Nej till EU:s hemsida: http://www.nejtilleu.se/15juni.htm

 

- Polisens i Västra Götalands rapport

Var tidigare tillgänglig på Polisen i Västra Götalands hemsida.

- Rikspolisstyrelsens utvärdering av EU-kommenderingen i Göteborg år 2001

 

- Romantisera eller fördöma - en schysst rapport om medias bild av våldet i Göteborg 14-16 juni 2001

Författare Avid Afkhami.

En mediekritisk rapport. "Medias bild av våldet i Göteborg är delvis förklarande, ursäktande och romantiserande istället för tydligt fördömande" skriver Svensk Handel i sitt pressmeddelande om rapporten. Rapporten finns upplagd på nätet.

- Sourze.2

Pocketbok med material från nättidningen sourze.se med bl.a. 12 artiklar om Göteborgshändelserna. Pocky/Bokförlaget Tranan.

 - Toppmötesprotester 1968-2002

Tord Björk, Folkrörelsestudiegruppen.

En jämförelse mellan antalet deltagare i olika former för folkliga aktiviteter vid toppmöten, antal frihetsberövade samt straff sedan första toppmötesprotetsen på Lidingö 1968 fram till Barcelona 2002.

- Vad gjorde Göteborg med Sverige?

Antologi med Masoud Vatankah och Mikael Lövgren som redaktörer,

2002, Ordfront
 

- Vid politikens yttersta gräns: Perspektiv på EU-toppmötet i Göteborg 2001

Red. Micael Björk och Abby Peterson, 2002, Symposium
 
8 Forskaruppsatser som tar upp dialog mellan polis och demonstranter särskilt vid Hvitfeldtska, en beskrivning av händelserna som ett spel mellan massmedia, polis och demonstranter som "kapar" massmediautrymme, om Fritt Forum, hur massmedia beskrivit händelserna och hur allmänheten reagerat tillsammans med en del teori.
 
 
Fler materiallistor
Materialöversikt inför GBG2002-seminarium 14 juni 2002,
Kronologiska skildringar av hela händelseförloppet.
 
 

 

 

Uppdaterad 21/1 - 2003