EU-toppmötet i Göteborg
Vad hände?
 
Nätverk och politiska plattformar
 
Motkonferenser, dialoger och NGO-fora
 
Demonstrationer och aktioner
 
Analyser, rapporter och böcker
 
Förberedelser och bakgrund
En rapport
 
Nyhetsbrev
 
Göteborgsaktionens hemsida (delvis rekonstruerad)
 
Rättsligt efterspel och demokratiska rättigheter
Demokratinätet
och Föräldranätverket
 

Andra toppmötes-protester 

 
 
Demonstrationer arrangerade av nätverk
 
Förkortningar för böcker och rapporter, se längst ner.
 
- Bush not welcome den 14.6. 8.000 - 15.000 demonstrerade mot Bushs närvaro. Dokumentation: Anders Svenssons rapport, Offensiv, Arbetaren, Indymedia med foton, Modkraft, Corbelius bok EUM s9-10, Norgerapporten: s20 Ane Stø, Auredutas foton av frontbanderoll 5 och 6, cowboyhatt och Bushmask. rapporter från Polisen i Västra Götaland kap 4.2.5.9 och Rikspolisstyrelsen RPS.pdf
 
- Nätverket Göteborg 2001:s demonstration den 15.6. 7.500 - 20.000 demonstrerade mot EU och EMU. Dokumentation: Nätverket Göteborg 2001, Resolution, Tal: Sören Wibe.pdf, Jan Myrdal , Appeller: Sigbjørn Gjelsvik, intervju med Demonstrationsansvarige Jan Strömqvist, opublicerad kritik av GP från demonstrationsledningen, Anders Svenssons rapport, Polisrapporter från Västra Götaland kap 4.3.4.11 och RPS.pdf, Norgerapporten: s20 Ane Stø och s33 Erik Rosén, bägge om överfallet på norska delegationen av högerextremister, allmän analys med 15.6 som ett exempel: Globalakademins seminarium Demonstrationer som kommunikationsmetod.pdf
Deltagarrapporter från SAFE i Nässjö med foton, Samling mot EU i Lysekil med foton, KPML(r) Växjö, RKU Ljungby (foto mest), Socialisten, Jan-Erik Gustafsson FNEU, Hans Olof Öberg FiB/K, Bengt Edorsson FiB/Kulturfront Göteborg, Fred Torssander långt ner på sidan: EU-toppmötet, pressen och politiken.
Tidningsartiklar: Aftonbladet, Amnesty, Arbetaren, Arbetarmakt , Dagbladet Arbejderen, Folkmakt, Motkraft, Nationen, Offensiv, Rebell nr 3/2001 återgiven av RKU Eskilstuna (långt ned på sidan)
 
- Göteborgsaktionens demonstration den 16.6. 8.000 - 20.000 demonstrerade för offentlig sektor och miljö, mot kommersialisering, för ett annorlunda Europa, mot EMU, militarisering och Schengen. Talare, Anders Svenssons rapport, Polisrapporter från Västra Götaland kap 4.4.4.1 och RPS.pdf, GP-VD, Norgerapporten: s11 Asgeir Wølner, s24 Øyvind Brungot, Yelah med foton, Indymedia mest med foton, Dagbladet Arbejderen, Modkraft.dk, Offensiv, Socialisten , Intervju med talare Joe Higgins om uppföljning,
 
 
Andra demonstrationer, aktioner och konfrontationer
 
- En Reclaim the streets-fest arrangerades i veckan före mötet och förlöpte lugnt, bl.a. med hjälp av att kontaktpolisen för EU-toppmötet motade bort bilar. Den enda dokumentation som vi hittat av denna händelse är en nyhetsartikel i Stockholms Fria Tidning.
 
- Tältlägret vid mässan ordnad av Ickevålds-nätverket veckan före mötet. Bars snällt bort av polisen. Dokumentation: ickevåldsnätverket om tältläger, icke-våldsaktivist från Grön Ungdom.pdf berättar, GP-VD, Polisrapporter från Västra Götaland kap 4.1.4.1 och RPS.pdf
 
- Hvitfeldtska. Polisen spärrade av och stormade 14.6 den plats där motkonferens, informationscentral, sjukstuga och boende för 700 personer fanns. Den händelse det finns mest skrivet om i både tidningar och längre uppsatser och böcker men där det ändå är oklart vad som var orsaken till ingripandet.
 
Dokumentation: Anders Svenssons rapport, "Göteborgsmodellen" (pdf) uppsats av konfliktforskare och aktivist Hans Abrahamsson, "Dialog med förbehåll" uppsats av forskare och polis Mikael Oskarsson i VPYG, "Take the power back" etnologiuppsats av Joel Lindfors om Hvitfeldtska i Gatans politik - referat och pressmeddelande, Polisrapporter från Västra Götaland kap 4.2.5.5 och RPS.pdf, 50 nedlagda förundersökningar mot polisen i GP, GKP s117-194 med 96 vittnesmål samt artikel av Per Plüschke från tidskriften Syre 1/2001 och förhör i hovrätten av Hans Abrahamsson, Norgerapporten: s8-9 Håkon Mosvold, s11 Asgeir Wølner, s12 aktivist, s16 Kirsti Hyldmo, s22 aktivist, s26 Berit Kristoffersen, s29-30 Marlene Karlsson, s31 Sophie Alexandra och Melsom Irgens, s32 Kaja Wright Polmar, Ebba Junker i VHSG s 20-23, Kjöllers bok NVKG s16-21 och 24-29, Corbelius bok EUM s8-9, "Dagarna som skakade Sverige" och "Den demokratiska sprickan" i Ordfront 8/2001 och 5/2002 s15-24, dessa artikelar återges också i boken Motstånd, Ordfront pocket s174-232. Pär Plüschke intervjuas i Arbetaren 01/37 s7, Polisens skadegörelse på demonstranternas bilar efter att de hade kontroll på skolgården tas upp av eu-observer direkt och av GP knappt ett år efteråt.
 
Nyhetsmedier: Aftonbladet, SvD, Indymedia, GP-VD, Yelah, Offensiv tillbakablick ett år efteråt, Motkraft, Dagbladet Arbejderen, friheten.no,
 
Övrigt: Fritt forum, fanns på Amnestys hemsida, Rumänsk hemsida om Göteborg tar i artikel 1 och 5 upp Hvitfeldtska, beskrivning på engelska, Europafokus, Socialism today, österrikiska Praire på engelska, Lundastudenter 2001 och 2002, Ali Esbati, Ung Vänster kommenterar, Clarté, Miljömagasinet debatt, norsk aktivistinfo, Aftonbladet kultur, riksdagsdebatt 01.10.23, (Helsingforskommittens kritik i...) satir i Yelah. Undervisning om kravallerna på Hvitfeldtska gymnasiet (SR) 30 år i fängelse för SMS meddelanden i samband med kravallerna runt Hvitfeldtska, Denna rättsprocess har sedan fortsatt upp till HD med något sänkta straff, se vidare GKP och hemsidan demokratinatet.nu eller mediearkiv. Här ett mindre urval om rättsliga följder och icke-följder: "Hvitfeldtska är en rättskandal" Flyghed i Exressen 02.01.20, Nedlagda undersökningar av polisen vid Hvitfeldtska svt.se, 379 nedlagda undersökningar av instängda på Hvifeldtska svt.se, Om domar för torsdagens kravaller i Offensiv, om rättegången mot SAC medlem på skolan i Arbetaren nyhet och debatt, Motkraft,
  
- Demonstration på torsdagen i Göteborg mot mullornas styre i Iran med var tredje iranier i Sverige som deltagare. Yelah rapporterar om 10.000 i protestmarsch och övrig media håller helt tyst om Irandemonstrationen. Polisen rapporter ca. 10.000 deltagare Västra Götaland kap 4.2.5.8.
 
- Ickevåldsnätverkets komma-in aktion morgonen 15.6. Tre människor lyckades klättra över stängslet runt EU-toppmötet utan att polis och massmedia hade tid med dem. Dokumentation ickevåldsnätverkets presentation av aktionen och pressmeddelande, Polisrapporter från Västra Götaland kap 4.3.4.4 och RPS.pdf, GP-VD, riksdagsmotion som tar upp aktionen.
 
- Vita overall-aktionen ställdes in efter polisens stormning av Hvitfeldtska. Dokumentation: globalisering underifrån. På http://www.gbg2001.dk som nu är borttagen fanns också information om inträngningsaktionen som klart uttryckte att aktionen byggde på ett klart avståndstagande från stenkastning och molotovcocktails. Denna inställda aktion splar enligt vissa en stor roll för avspärrningen av Hvitfeldtska gymnasiet, se material ovan t.ex. Ordfront, Abrahamsson, Oskarsson, polisrapporter.
 
- Protestmöte med 2.000 - 3.000 personer för Göteborgsaktionens EU-kritiska krav den 15.6. Dokumentation: Talarlista, Anders Svenssons rapport. Intervju med en av talarna från Bangla Desh, Ruben Tastás-Duque i Stockhom fria, Yelah, Arbetaren, Demokrativärnet. Polisrapporter från Västra Götaland kap 4.3.4.5.1 och RPS.pdf
 
- Antikapitalistmarschen den 15.6. 1.000 - 2.000 demonstrerar mot nyliberalism och EU. Polisen ingriper våldsamt med hundar och batonger och efter en stund reagerar en del demonstranter genom att kasta gatsten och kravaller bryter ut.
 
Dokumentation: Demokratinätets rapport Hotet mot EU-toppmötet som inte fanns av Tord Björk, Polisrapporter från Västra Götaland kap 4.3.4.5.1 och RPS.pdf, referat i Offensiv av polissynpunkter på seminarium ett år efter, GKP s197-219 med 39 vittnesmål, recension av GKPs material om Berzeliigatan i Offensiv, GP-VD, Norgerapporten: s30 Marlene Karlsson, Kjöllers bok NVKG s21-24, Corbelius bok EUM s8-9, Peterson och Oskarsson i VPYG s131-132, Lundell och Lundell Nyhetsmedierna och Göteborgskravallerna med analys av behandlingen av Berzeliigatan, lundauppsats.pdf, från antirasister till stenkastare, stockholmsuppsats.pdf, Göteborgsmodellen uppsats av Hans Abrahamsson
 
Nyhetsmedier: Aftonbladet version 1, 2, 3, tidigare Amnestys hemsida, Arbetaren, Offensiv intervju med arrangör, tillbakablick, kommentar, GP, Yelah intervju,
 
Övrigt: Gandhi Today, Globalisering underifrån, Jan-Erik Gustafssons dagbok, Lundatstudenter skriver om Berzeliigatan-
 
- Avenyn den 15.6. 100 - 200 personer krossar skyltfönster, bränner utemöbler och välter bajamajor under ca 40 minuter utan att polisen ingriper. Dokumentation: GP-VD, Anders Svenssons rapport, Polisrapporter från Västra Götaland kap 4.3.4.5.2 och RPS.pdf, GKP s219-230 med 23 vittnesmål, Ebba Junker i VHSG s 20-23, Kjöllers bok NVKG s21-24 och 94-96, Corbelius bok EUM s8-9, Göteborg brinner! av Per Edman i Sourze.2 s54-55,
 
- Victoriabron/Fritt Forum den 15.6. Polisen ringar in ett hundratal personer och tränger in på Fritt Forums område. Fritt Forum klarar sig men de inringade fängslas. Dokumentation: Anders Svenssons rapport, Simon Svenssons berättelse också i boken VHSG s23-29, "Göteborgsmodellen".pdf uppsats av Hans Abrahamsson, Indymedia, GP-VD, Polisrapporter från Västra Götaland kap 4.3.4.5.3 och RPS.pdf, GKP s230-238 med 13 vittnesmål,
 
- Reclaim the streets arrangerar fest i Vasaparken 15.6. med 1.000 - 2.000 deltagare. Festen stormas av polisen, kravaller uppstår varvid polisen skjuter skarpt. Oroligheterna upphör då polisen drar sig tillbaka. Dokumentation: Anders Svenssons rapport, Indymedia, GP-VD, Polisrapporter från Västra Götaland kap 4.3.4.12 och RPS.pdf, GKP s240-262med 41 vittnesmål samt om polisskotten s708-734, Norgerapporten: s30 Marlene Karlsson, Kjöllers bok NVKG s32-48, Corbelius bok EUM s8-9,
 
- Spridda händelser med gripanden på gatorna; GKP s297-299 3 vittnesmål, Norgerapporten s14-15 Ingrid Sunde Koslaug, s34 Eivind Rørvig.
 
- Järntorget 16.6. 500 personer samlas kallade av radio och ryktesspridning som ingen organisation står bakom för att protestera mot polisövergreppen. Närmare 1000 poliser ringar in dem som inte hinner ta sig därifrån. Dokumentation: Anders Svenssons rapport, "Göteborgsmodellen".pdf uppsats av Hans Abrahamsson, Indymedia, Norgerapporten: s17-18 Kirsti Hyldmo, s20-21 Ane Stø, s26-28 Berit Kristoffersen, s31 Sophie Alexandra och Melsom Irgens, Polisrapporter från Västra Götaland kap 4.4.4.2 och RPS.pdf, GKP s263-278 med 25 vittnesmål, Norgerapporten s12 aktvist, Ebba Junker i VHSG s 20-23, GP-VD, Kjöllers bok NVKG s16-21, Corbelius bok EUM s8-9,
 
- Schillerska 16.6. Polisens nationella insatsstyrka stormar den lokal dit motkonferensen flyttat efter Hvitfeldtska. Dokumentation: Anders Svenssons rapport, Indymedia, GP-VD, Polisrapporter från Västra Götaland kap 4.4.4.3 och RPS.pdf, Elias Granath i VHSG s56-60 och ETC, GKP s279-295 med 40 vittnesmål, Norgerapporten: s23 Erik de Silva, Ebba Junker i VHSG s 20-23, Kjöllers bok NVKG s16-21, Corbelius bok EUM s8-9, Stormningen av Schillerska av Filippa Beijer i Sourze.2 s56-58,
 
 
Förkortningar för böcker och rapporter:
 
EUM EU-motståndet: Vad? Varför? Vilka? Klas Corbelius, Nykopis global print AB
 
GKP Göteborgskravallerna och processerna, Erik Wijk, Manifest
 
GP-VD Våldets dagar, temanummer av Göteborgsposten 01.09.15
 
NVKG När världen kom till Göteborg, Hanne Kjöller, Agora
 
PVG Polisen i Västra Götalands rapport om EU-kommenderingen
 
RPS Rikspolisstyrelsens rapport om EU-kommenderingen
 
VHSG Vad hände med Sverige i Göteborg, red Löfgren och Vatankah, Ordfront
 
VPYG Vid Politikens yttersta gräns, red Abby Peterson och Micael Björk, forskaruppsatser från Göteborg och Stockholm, Symposium