EU-toppmötet i Göteborg
Vad hände?
 
Nätverk och politiska plattformar
 
Motkonferenser, dialoger och NGO-fora
 
Demonstrationer och aktioner
 
Analyser, rapporter och böcker
 
Förberedelser och bakgrund
En rapport
 
Nyhetsbrev
 
Göteborgsaktionens hemsida (delvis rekonstruerad)
 
Rättsligt efterspel och demokratiska rättigheter
Demokratinätet
och Föräldranätverket
 

Andra toppmötes-protester 

 

Nätverk och politiska plattformar

- Göteborgsaktionen var ett samarbete mellan drygt 80 organisationer. Syftet var att samordna demonstrationer och alternativa aktiviteter under EU-toppmötet i Göteborg. Se plattform, masstidning (masstidningen i pdf-format!), nyhetsbrev och utskick.

- Nätverket Göteborg 2001 var ett samarbete mellan 25 organisationer. Det gemensamma för dem var använda toppmötet för att säga nej till svenskt medlemskap i EU och EMU. Se plattform.

- Icke-våldsnätverket bestod av enskilda, med en del stödjande organisationer, som ville göra icke-våldsaktioner under toppmötet. Se plattform.

- Nätverket Bush not welcome syftade till att demonstrera mot president Bushs närvaro. Detta nätverk hade ingen annan plattform än så. Däremot fanns ett anti-imperialistiskt block i demonstrationen som hade en plattform.

- Globalisering underifrån stod utanför Göteborgsaktionen. De skulle ha gjort en aktion som bestod i att tränga in på det officiella mötet, den s.k. vita overall-aktionen. Den hann aldrig utföras innan polisen ingrep. Se plattform.

- Göteborgsaksjonen 2001 var ett samarbete mellan de norska organisationer som mobiliserade inför Göteborg.

- Göteborgsinitiativet var ett samarbete mellan de danska organisationer som mobiliserade inför Göteborg.