EU-toppmötet i Göteborg
Vad hände?
 
Nätverk och politiska plattformar
 
Motkonferenser, dialoger och NGO-fora
 
Demonstrationer och aktioner
 
Analyser, rapporter och böcker
 
Förberedelser och bakgrund
En rapport
 
Nyhetsbrev
 
Göteborgsaktionens hemsida (delvis rekonstruerad)
 
Rättsligt efterspel och demokratiska rättigheter
Demokratinätet
och Föräldranätverket
 
Andra toppmötes-protester 


Toppmötesprotester

 

Efter Göteborg:

- Världsbankens expertmöte, Barcelona 2001. Ställdes in men det blev ändå stora demonstrationer (Indymedia, yelah)

- G-8, Genua 2001. G-8-mötet hade föga på programmet men protesterna blev omfattande med 200.000 deltagare, med 300.000 i protester mot polisövergrepp (Indymedia har material, länka direkt till detta)

- WTO, Doha 2001. WTOs första ministermöte efter Seattle, då särskilt EU driver igenom krav på ytterligare utvidgning av frihandel mot tredje världens och folkrörelsernas intressen. Lokala protestmöten arrangeras över hela världen (Indymedia)

- EU, Laeken 2001. 80.000 fackföreningsmedlemmar demonstrerade för ett socialt Europa (Indymedia har material, länka direkt till detta)

- WEF New York/FSM/WSF Porto Alegre 2002. (Indymedia har material, länka direkt till detta + FSM hemsida)

- EU, Barcelona 2002. (Corporate Europe suverän analys)

- EU, Sevilla 2002. (20-23.6) (Spanska folkrörelser spräckte redan 1995 myten om att EU-motståndet i Sydeuroap inte var brett och radikalt. Miljörörelsen, arbetslösa, facket, vänstern och bönder ordnade redan 1995 en massdemonstration vid EU-toppmötet i Madrid där det också hölls en stor motkonferens. Nu organiseras åter breda kampanjer under det spanska EU-ordförandeskapet "Mot kapitalets Europa och kriget." Många protester och möten har redan organiserats och mötts av statlig repression. Det finns mycket kritik mot olika EU-politiken på den spanska kampanjens hemsida. De olika aktionerna mynnar ut i protester och ett Forum mot kapitalets Europa vid EU-toppmötet i Sevilla 20-23 juni. Man kan följa de spanska protetserna där det ingår en bred facklig demonstration för ett socialt Europa i Barcelona 14 mars och en mer radikal Europamarsch till Sevilla. Contra Europa del Capital y la Guerra: nodo50.org/antiglobalization/

EU kritiska aktiviteter under spanska ordförandeskapet: sodepaz.org/global/convocatoriaspresidenciaeuropea.html OBs eventuellt convocatoria/presidenciaeuropea.html - kolla, svårt att komma upp på hemsidan. lättare till nodo50

Information är hittills svår att få tag på annat än på spanska men håll utkik t.ex. på euobserver.dk eller se.indymedia.org

- Världsbankens expertmöte, Oslo 2002.

- FN hållbar utveckling, Johannesburg 2002. (Rapporter från förberedelsemöte i New York från Jan Danielsson om vi får publicera dem, ForUM for utvikling og miljø bör ha info om Johannesburg förutom halvofficella NGO sidor som nog är oanvändbara)

- EU Köpenhamn 2002. (Vi har fått E-post men ingen hemsida finns än, Vi för upp inbjudan till möte 17 mars och politiska plattformen för intiativet + Stop unionen, Dagbladet Arbejderen kanske har temamaterial om detta)

 

Före Göteborg, litet urval:

- Världsbanken, Köpenhamn 1970. Första gången en stor demonstration riktas mot ett toppmöte och en motkonferens hålls. Kravaller utbryter under flera dagar. (se nedan, ev solidaritetslexikonet)

- FN miljö, Stockholm 1972. Första gången toppmöte öppnas för demonstrerande folkrörelser och kritisk daglig granskning av en daglig folkrörelsetidning. (Tord artikel, för lång, sammanfattning skulle behövas)

- FN nedrustning, New York 1982. En miljon demonstrerar mot kärnvapen vid FNs specialsession om nedrustning.

- Världsbanken, Berlin 1988. Stort upplägg av folkrörelserna för att påverka ett toppmöte, med folkbildningskampanj över hela Tyskland, demonstrationer och motkonferenser, samtidigt som Narmadarörelsen och de brasilianska gummitapparna stoppar världsbanksprojekt (se nedan)

- FN miljö och utveckling, Rio 1992, analys (Tord artikel, för lång, sammanfattning behövs)

- Världsbanken och IMF 50 år, Madrid 1994. Folkrörelser från hela världen enar sig bakom kravet på skuldavskrivning. (Tord artikel, för lång, sammanfattning behövs)

- EU, Amsterdam 1997 (finns hemsidan kvar att länka till? Towards a different Europe)

- WTO, Seattle 1999 (bör finnas arkivsida kvar hos indymedia.org, boken Proteststormen, det finns också många andra artiklar och analyser av Seattle och det går kanske att hitta något mer)

- WEF Davos/FSM/WSF Porto Alegre 2001 (Naomi Klein i Ordfront, bra analys av FSM/WSF, FSM hemsida, WEF bör ha hemsida också, indymedia har kanske arkivsida om WEF och Porto Alegre)

 

Världens första stormning av ett toppmöte, Lidingö 1968

Finansministrar från tio industriländer samlades för att diskutera internationell ekonomisk politik 1968 på hotell Foresta på Lidingö.

FNL-rörelsen ansåg att mötet hade som ett syfte att stödja USA:s dollar och på så sätt hjälpa amerikanska intressen att föra krig i Vietnam.

FNL-rörelsen mötte statsminister Erlander och protesterade mot genomförandet av mötet. När FNL-rörelsen inte fick gensvar för sina krav beslöt man att i hemlighet förbereda en aktion. På morgonen xx samlades aktivister och gick till överraskande attack ... läs mer. (färdig)

 

Toppmötesprotester och motkonferenser 1970 - 2001

Toppmötesprotester har en lång historia. De första massdemonstrationerna med tusentals deltagare och våldsamma konfrontationer med polis under många dagar skedde i Köpenhamn 1970 i protest mot ett möte med Världsbanken. 1972 etablerades en ny modell med både självständiga folkrörelsers massdemonstrationer och motkonferenser samt ömsesidig dialog vid

FN-konferensen om miljö i Stockholm. Denna demokratiserande svenska modell minskade våldsamma konfrontationer samtidigt som den politiserade miljöfrågorna och miljörörelsen. Modellen där folkrörelser organiserade självständiga demonstrationer och motkonferenser spreds efter Stockholm till nästan varje toppmöte som hållits därefter, först av FN men senare också

Världsbanken, EU och de flesta andra stora internationella organisationer. 2001 valde svenska staten att krossa denna demokratiserande svenska modell som respekterade folkrörelserna och Sverige blev det första landet någonsin där motkonferenser och masslogi stormades och demonstranter besköts av polisen vid ett toppmöte.

- Analys av 30 år med protestdemonstrationer och motkonferenser ... läs mer

- Lista över toppmöten med antal deltagare i demonstrationer och motkonferenser. Rekordet är 1 miljon demonstranter vid FN:s special session om nedrustning i New York 1982 ... läs mer

 

Litteratur om toppmötesprotester och internationella folkrörelser