EU-toppmötet i Göteborg
Vad hände?
 
Nätverk och politiska plattformar
 
Motkonferenser, dialoger och NGO-fora
 
Demonstrationer och aktioner
 
Analyser, rapporter och böcker
 
Förberedelser och bakgrund
En rapport
 
Nyhetsbrev
 
Göteborgsaktionens hemsida (delvis rekonstruerad)
 
Rättsligt efterspel och demokratiska rättigheter
Demokratinätet
och Föräldranätverket
 

Andra toppmötes-protester 

 

Motkonferenser
arrangerade av demonstrerande organisationer kritiska till EU eller motståndare.
 
- Göteborgsaktionen 2001:s motkonferens hade föreläsningar och seminarier i fem dagar 13-17.6. Program och dokumentation. Om den fackliga delen i Arbetaren
 
- Nätverket Göteborgs 2001:s seminarium 15.6. Program. Föredrag av Jan Myrdal.
 
- Antirasistiskt forum arrangerat av Nätverket mot rasism 12-15.6. Program och dokumentation
 
- Attacs internationella konferens 17.6. Dokumentation finns i pappersform
 
- European Futures Congress 15-17.6. Program, intervju med Ulla Klötzer
 
- Internationella fackliga konferens arrangerad av SAC 12-15.6. Program och dokumentation, om den kvinnliga delen i Arbetaren
 
- Nordisk folkriksdag 15-18.6. Program. Foto på Nordisk folkriksdagsutställning om alternativ
 
- Sustainability and Solidarity Conference 12-14.6 arrangerades av MJV, FoEE och Heinrich Böll Stiftung. Program, om konferensens kritik av WTO i Arbetaren, intervju med talare Jonas Sjöstedt,
 
Dialog med regeringen

- Två dialoger fördes i samband med EU-toppmötet mellan demonstrerande organisationer och företrädare för regeringar.

Den 13.6 ordnades en debatt med regeringsföreträdare och representanter för bl.a. Attac, MJV, SAC, Göteborgsaktionens domokratiska rättighetsgrupp och Nätverket Göteborg 2001.

 

Den 15.6 ordnades en videolänkad debatt med EU-politiker och företrädare för Attac, MJV, FOEE, FOEI, ett belgiskt EU-kritiska NGO-nätverk och Jubilee South.

 

Många andra dialoger förekom också inför och i samband med EU-toppmötet mellan regeringsföreträdare och andra grupper. Dessutom arrangerades ett särskilt seminarium med flera av de Göteborgsaktiva organisationerna om metoder.

 

Läs mer i Hans Abrahamssons uppsats.pdf, nyheter på regeringens hemsida, "Konfrontativ dialog inledde toppmöte", tidningen Offensivs bevakning före: intervju med Göteborgsaktionen och Attac, kritik och rapport om seminiarium om metoder och ledare om dialog och efter: kritisk krönika, Yelah artikel av Helena Tagesson, Svenska Fredskommittens tidningsintervju med Hans Abrahamsson, Arbetaren "Inte mycket till dialog", kritik i Livsmedelsarbetarförbundets Mål och Medel, notis i modkraft.dk "Attac i dialog med Persson" och SvD-förhandsartikel. I boken VHSG s217-226 finns en "Dialog om dialogen som blev konfrontation" med Hans Abrhamsson och Göran Johannson samt s182-193: "Jag ingick i polisens dialoggrupp" av Gunilla Gevreus, Det finns också en bredare debatt i pressen om EU och demokratisk dialog, läs korta utdrag här med fler länkar

 

 

NGO-forum och seminarier med kulturarrangemang

 
- NGO-forum ägde rum redan 18-19 maj. Frivilligorganisationer höll ett möte för att påverka EU -- ABF, Rotary, Föreningen Norden m.fl.
- Fritt Forum ordnade ett utrymme som kunde användas av andra organisationer för diskussioner och kulturarrangemang.
 
- Framtidsforum anordnades på Världshuset av Forum för systemdebatt
 
- UNITEDs konferens 8-12 juni - The Power to Change: Aktion och medvetandehöjning mot rasism och diskriminering. Program.pdf, rapport, om internationella arrangörerna UNITED. Svenska stödorganisationerna var Hasans Vänner och Nätverket mot rasism.
 
- Flera andra internationella och svenska seminarier och möten av olika slag hölls också i samband med EU-toppmötet. Om ni har information om dessa skicka oss gärna.