Bygg landet - igen!

 

 

Vår tid är den första på flera hundra år som de unga inte kan förväntas få det bättre än sina föräldrar, åtminstone i Europa. Arbetslösheten har förankrat sig på en hög nivå, utstötningen ökar, reallönerna ökar inte utan minskar på flera ställen, och en serie krismoln hopar sig inför framtiden. Om detta kan vi läsa varje dag i tidningarna.

Däremot kan vi sällan läsa något om vad vi kan göra långsiktigt åt saken. Den här boken försöker råda bot på denna brist.

Först två kapitel – De politisk-ekonomiska kriserna och Tjäna pengar på pengar – som handlar om läget idag. Om de många kriserna och om vad orsaken till desa är.

Sedan följer tre kapitel – Bygga landet, Stad och land och Social säkerhet – som redovisar olika organisationers förslag till vad man kan göra för att skapa en bättre framtid. Bygga landet handlar om förslag till att få igång ekonomin till att producera något vettigt, Stad och land handlar om hur dessa två bosättningsformer bättre ska komma till sin rätt, och Social säkerhet handlar om vad som kan göras åt välfärdskrisen och utstötningen. Som vi kan se går förslagen mycket väl att förena med varandra. Samma förslag kan förekomma på flera ställen.

Det avslutande kapitlet – Mobilisera – handlar om vad vi kan göra gemensamt för att förslagen ska bli verklighet.

En mer omfattande sammanfattning finer du här.

Köp boken för 70 kr här.

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org