Generellt om folkrörelser
Gamla folkrörelser (före 1800)
Arbetarrörelser
Nationella rörelser
Bonderörelser
Kvinnorörelser
Pariarörelser
Fredsrörelser
Miljörörelser
Andra allmänningsrörelser
 
Tillbaka till Litteraturiindex
 

Kommenterad lista över folkrörelselitteratur

 

 

 

Detta är en uppräkning av ca tvåhundrafemti grundläggande böcker om folkrörelser. Listan är minst av allt fullständig. I listan finns föga av rörelsernas självförståelse och interna polemiker; här har vi bara samlat det bästa inom forskningen om vad rörelserna gjorde.

 

Fler böcker kommer att fyllas på efterhand. Liksom även kanske dina tips.

 

Böckerna finns oftast i Libris och många finns på antikvariat, en del texter finns också på internet och är i så fall markerade.

 

Ett litet klagomål över bristande litteratur finns här.

 

 

Nytt på listan:


Michael P. Young: Bearing witness against sin, University of Chicago Press 2006

Erica Simon; Réveil national et culture populaire en Scandinavie, Presses Universitaires de France 1960

Francis G. Hutchins: Gandhi and the Quit India Movement. Harvard University Press 1973

Georges Ferré: 1907 - La guerre du vin, Loubatières 1997

Donatella della Porta: Late Neoliberalism and its Discontents in the Economic Crisis: Comparing Social Movements in the European Periphery, Palgrave Macmillan 2017

Chaia Heller: Food, farms & solidarity, Duke University Press 2013

 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org