Folkrörelsekalender

 

 

Januari

Februari

Mars

April

Maj

 

 

Denna webbsida rymmer ca 600 notiser ur folkrörelsernas historia. Somliga av dem handlar dessutom om avgörande vägskäl i människans historia. Andra är betydelsefulla mer lokalt.

Notiserna är ordnade efter de datum händelserna de skildrar ägde rum.

Datumnotisformen har visserligen gjort det omöjligt att skildra t.ex. kristendomens framväxt som folkrörelse eftersom den inte är daterad. Men den har åtminstone en fördel som är svår att nå på annat sätt: den visar ögonblickets betydelse, den visar hur en ingripande handling från ett antal vanliga människor kan få ett skeende att tippa över och gå en ny väg. I en historieskrivningstradition som bara betonar strukturernas tvång och utvecklingens oundviklighet tror vi därför att den kan bidra till inspiration och befrielse. Detta gäller även några rejäla magplask som vi har noterat.

Förutom, givetvis, att erbjuda lämpliga händelser att fira för den som önskar en förevändning för fest.

 

Fler datum, i historisk ordning, finns på wikin.

 
						
Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org