Folkrörelseerfarenheter

 

Här har vi samlat några beskrivningar av skeenden inom

folkrörelser, skrivna av deltagare.

 

 

 

 

 

 

Frances Tuuloskorpi: En folkrörelselinje i svensk fackföreningsrörelse

Frances Tuuloskorpi, ordförande på Livsfacket på dåvarande Stockholmsbagarn, beskriver hur en lokal fackklubb kan nå sådan styrka att den kan blockera avskedanden mitt under 90-talets åtstramningar.

 

Tord Björk: Folkrörelser och globalisering

Tord Björk, Miljöförbundet Jordens Vänners representant på Bretton Woods-motståndets stora evenemang i Madrid 1994, beskriver hur motståndet inte alltid lever upp till sina egna principer, till skada för effektiviteten.

 

Staffan Wrigge m.fl: Alternativ Stads historia

Staffan Wrigge tillsammans med många andra aktivister i Alternativ Stad beskriver gruppens bakgrund och utveckling sen slutet av 60-talet.

 

Tord Björk: Toppmöten och motkonferenser 1972-2001 ur ett miljörörelsperspektiv

Tord Björk beskriver hur folkrörelseinternationalismen har utvecklats från FN-konferensen i Stockholm fram till idag, från konfrontation och dialog samlat i ett, över ensidig samförståndsdialog över till lika ensidig konfrontation

 

Tord Björk: Toppmötesprotester 1968-2002

En i det närmaste komplett sammanställning av folkrörelseprotester som har ägt rum i samband med globala makthavares toppmöten. Med demonstrationsstatistik, aktionstyper och i vissa fall också vilka metoder makthavarna har använt för att krossa motståndet. Pdf.

 

Tord Björk: Folkrörelser ur ett tredje världen-perspektiv

Beskriver hur våra vanligaste folkrörelsetraditioner ofta har uppfunnits i världens periferier och halvperiferier. Detta gäller också de folkrörelsetraditioner som uppfinns just nu.

 

Tord Björk: Nyskapande av gemenskaper för alternativ i Sverige – en vy ur historiska och synkroniska perspektiv (odt)

Från kampen mot baggböleriet på 1800-talet till Nipakademin och Aktivister för fred.

 

Göteborg 2001

Mycket omfattande material om vad som egentligen hände under toppmötesprotesterna, då myndigheterna greps av panik och trappade upp våldet till en högre nivå än någonsin under 1800- och 1900-talen.

 

Världstoppmötet för hållbar utveckling i Johannesburg 2002

Sammanställning om vad som hände på det officiella toppmötet men framför allt vad som hände på det samtidiga folkrörelsetoppmötet

 

Köpenhamn 2002

Motsvarande sammanställning om vad som hände på EU-toppmötet i Köpenhamn och den samtidiga folkrörelsekonferensen.

 

Åter till 1800-talsstrategin (word)

I korthet om varför nittonhundratalets folkrörelsestrategi till slut visade sig kraftlös

 

Hur folkrörelser tvingar makten att bli seriös

Hur spekulationsperioder i iländernas historia avlöses av investeringar i verklig produktion tack vare folkliga mobiliseringar

 

Problemet "vänstern"

Hur en steril tradition står ivägen för verkliga rörelseframgångar

 

Tord Björk: Kagarlitsky och apati

Den fängslade ryske aktivisten Boris Kagarlitsky skiljer skarpt mellan ideologi och strategi. För att komma nån vart måste man ofta samarbeta med folk som har en annan ideologi än en själv.

 

 

 

Skicka gärna erfarenheter från folkrörelsemobiliseringar du själv deltagit i!

 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org