Folkrörelsestudiegruppen

 

Folkrörelsestudiegruppen samlar olika rörelsers erfarenheter och sprider dem i olika former. Verksamheten startade 1983 i Stockholm på initiativ av personer aktiva i Alternativ Stad med ett seminarium där aktiva i hyresgäströrelsen, solidaritetsrörelsen, miljörörelsen och fredsrörelsen deltog. Temat var Att nå segrar och handlade om olika erfarenheter som direktörer, militärer och folkrörelseaktivister hade i denna konst. Verksamheten har sedan successivt vuxit genom att anordna seminarier på egen hand eller i samarbete med andra, ge ut häften och aktivistkalendrar samt delta i olika större folkrörelseträffar i olika delar av världen för att stärka kunskapen om folkrörelser.

Gruppen bjöds tidigt in till Finland och Uruguay och har sedan dess utbytt folkrörelsekunskap på möten i Argentina, Brasilien, Chile, Indien, Danmark, Estland, Indien, Nederländerna, Norge, Spanien och Tyskland.

Syftet är att främja kunskap om folkrörelser som en social aktör skild från andra, såsom frivilligorganisationer, välgörenhetsorganisationer, NGOer etc. Dessa senare är delar av civilsamhället, men folkrörelser är till för att skydda civilsamhället mot hot, med deltagande av människor som är utsatta för detta hot.

Medlemmar i gruppen har också påbörjat mer omfattande studier, framför allt kring folkrörelsernas globala historia, historien om nya folkrörelser i Norden och folkrörelsernas internationella samarbete i samband med toppmöten. Resultat finns på denna webbplats, som startade 1998.

Du är välkommen att delta i arbetet.

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org