Gandhiansk konfliktnivåkontroll

 

 

 

 

Efter Arne Næss

 

 

 

För en folkrörelse är det principiellt bra att hålla konflikten på en sådan nivå att man har kontroll över den. Den bör inte vara så hög att folk inte törs delta eller att motparten lockas använda mer våld emot en än man klarar av. Och den bör givetvis inte vara så låg att folk inte bryr sig.

M.K. Gandhi tillämpade en metod för att hålla konflikten på en måttlig nivå. Den kan beskrivas så här:

- att hellre vara för något än mot,

- att koncentrera sig på konfliktens kärna,

- att hålla fast vid den under hela kampanjen och inte öka kraven efter hand,

- att vara beredd att kompromissa om oväsentligheter,

- att finna mål som är gemensamma för en själv och motparten som man kan föreslå samarbete om,

- att alltid agera öppet,

- att vara beredd att offra något för att nå målet,

- att alltid värna om offren för det man vill ändra på,

- att aldrig vara rädd för motparten,

- att aldrig se motparten som en personlig fiende,

- att aldrig exploatera motpartens för frågan irrelevanta svagheter.

 

Litt: Arne Næss: Gandhi and group conflict, Universitetsforlaget 1974

 

 

 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org