Afrika
Nordafrika-Västasien
Europa
Sydasien
Ostasien
Nordamerika
- Canada
- USA
- - New England
- - Middle Atlantic
- - South Atlantic
- - Middle South
- - West South
- - Old Midwest
- - Prairie States
- - Mountain States
- - Pacific
- - Alaska
- - Hawaii
- Bahamas & Bermudas
- Australien
- Nya Zeeland
Latinamerika
 
Tillbaka till Landindex
 

Nordamerika/Oceanien

 

 

 

Folkmängd 2003: 346 milj (5,5% av världen)
Yta: 27.347.000 km2 (20,4% av världen)
Produktion 2003: 11.937 mdr USD (24,4% av världen)

 

 

Kortbeskrivning: Kortbeskrivning: Dominerades av statslösa folk fram till modern tid, koloniserat av europeiska bosättare som trängde undan dessa till de mest ofruktbara områdena. Se i övrigt ingående länder.

 

Statistikuppgifter

 
						

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org