Mobiliseringar
Stadsrörelsen i Amsterdam
Stadsrörelsen i Madrid
IMF-upproren
Den sydafrikanska antiprivatiseringsrörelsen
Det engelska motorvägsmotståndet

 

Tillbaka till Allmänningsrörelser

Läs fulltext om folkrörelser här!

 

Den sydafrikanska antiprivatiseringsrörelsen

 

 

 

 

 

Motståndet mot apartheidregimen hade burits upp av fackföreningar och stadsdelsorganisationer, av vilka de senare organiserade hela hushållen. Uppgörelsen mellan ANC och nationalistpartiet 1990 innebar att föga skulle ändras utom rasbarriärerna, och den svarta medelklassen skyndade sig att inta privilegierade platser i världens mest ojämlika land. Den nya ANC-regeringen välkomnade entusiastiskt Washingtonsamförståndets privatiseringsmodell som en väg att ersätta rasskillnader med klasskillnader; vatten, el, sjukvård och utbildning privatiserades, taxorna höjdes och underklassen stängdes av. Samtidigt avvecklades apartheidstatens modesta försök till importsubstitution, industrier slogs ut och arbetslösheten steg till 50 procent. Därmed mobiliserades de svarta förstädernas nätverk igen till försvar för invånarnas levnadsstandard, eller snarare överlevnad, tolkat som försvar av de allmänningar regeringen försökte göra till privategendom.

Motståndet i började i Chatsworth, en township utanför Durban, år 1999. Viktiga faktorer i de första mobilieringarna var att det lokala ANC solidariserade sig med väljarna istället för partiledningen, och att majoriteten av invånarna var indier med måttlig religiös vördnad för ANCs exilpolitiker.

Men sedan Chatsworth handgripligt hade hindrat hårt beväpnade kronofogdar att vräka arbetslösa som inte kunde betala de höga hyrorna och dessutom fått ett domstolsutslag på att de hade rätt att göra så spred sig protesterna snabbt. Inte minst sen Chatsworth börjat med en nygammal aktionsmodell: massdemonstrationer vid el-, vatten- och hyresräkningarnas förfallodag då de samfällt insisterade på att betala det gamla, 'rättvisa' priset.

Fokus för denna nya townshiprörelse är förutom hyror vatten och elektricitet. Medan stadsförvaltningar och privatiserade el- och vattenbolag kopplar bort townshipinvånarna från nätet kopplar stadsdelsrörelsens elektriker och rörmokare in dem igen. Detta kombineras med demonstrationer mot varje avkoppling och, som i Sowetos Operation Khanyisa (Upplysning), med avkoppling av överhetspersoner. Samt med exempelvis massbetalningar av den rimliga taxan 10 Rand och med deltagande i kommunalval.

På FN:s konferens om rasism i Durban 2001 möttes de olika stadsdelsrörelserna för första gången och arrangerade massdemonstrationer mot apartheidpolitikens kvarlevande i praktiken och diskuterade Washingtonsamförståndet som uttryck för ett globalt apartheid med allmänningsrörelser från hela världen.

Läs mer om Sydafrika här.

Litt: Ashwin Desai: We are the poors -- community struggles in post-apartheid South Africa, Monthly Review Press 2002.

Webbplats: Anti-Privatisation Forum, Abahlali baseMjondolo

 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org