Vad är en folkrörelse

Definitioner

 

 

 

 

Det råder stor förvirring om vad en folkrörelse är. Vissa, även inom den akademiska folkrörelseforskningen i Sverige, verkar ha svårt att skilja mellan folkrörelser, civilt samhälle och vanliga ömsesidighetsrelationer.

Själva använder vi ordet, i kontinental och anglosachsisk efterföljd (men också enligt svensk tidig 1900-talstradition!), som beteckning för ett kollektiv som ur ett socialt underläge vill ändra på samhällsförhållanden.

Eller som det uttrycks av den tyske folkrörelseforskaren Joakim Raschke:

"En folkrörelse är en mobiliserande kollektiv aktör, som med en viss kontinuitet på grundval av en hög symbolisk sammanhållning och svag rollspecialisering genom olika organisations- och aktionsformer arbetar för målet att genomföra eller förhindra grundläggande sociala förändringar eller återupprätta tidigare sociala förhållanden." (cit Roland Roth & Dieter Rucht (hrsg): Neue soziale Bewegungen in der Bundesrepublik Deutschland, Campus 1987).

Här har vi samlat några texter som belyser saken.

 

 

Vad är en folkrörelse Oenigheten om vad som kännetecknar en folkrörelse är är stor. Staffan Wrigge reder ut begreppen med hjälp av några uppslagsverk.
Stater, näringsliv, folkrörelser Här försöker Tord Björk och Jan Wiklund reda ut några begrepp -- hur skiljer sig en folkrörelse från en frivilligorganisation? och vilka är de handlingsmetoder som skiljer folkrörelsen från stater och näringsliv och gör att de kan städa upp där de senare är destruktiva?
Folkrörelser och NGOer Vad är egentligen en NGO? Här beskriver Third World Guide hur samarbetet mellan dessa och folkrörelser fungerade i mitten av 90-talet.
MJV:s remiss till forskningsprogrammet Ideell verksamhet Vad är det för fel på den svenska folkrörelseforskningen? Varför är den så mycket ointressantare än mycket internationell? Är det för att det förutsätts att den ska anpassas till den dagordning som för närvarande gäller i politiska kretsar -- just nu att folkrörelser = välgörenhet, och för 10-20 år sen att folkrörelser = stora organisationer som samarbetar med staten?
Folkrörelser ur ett tredje-världenperspektiv De flesta folkrörelsetraditioner har uppfunnits i Tredje världen hävdar Tord Björk i en artikel som publicerats i KRUT 104. Och så är det fortfarande
Infallsvinklar i folkrörelseforskningen En kort introduktion i folkrörelseforskningens olika fokus och teoribildningar
Finns det en folkrörelseteori? Veit-Michael Bader heter en tysk folkrörelseforskare som har lanserat den hittills bästa förståelsen för vad en folkrörelse är. Här finns ett referat av hans synpunkter.
Folkrörelser eller sociala rörelser Jan Wiklund funderar kring två begrepp, vad de kommer från och om det egentligen finns nån skillnad i betydelsen mellan dem.
Folkrörelsebegreppet Tord Björk följer hur ordet "folkrörelse" har använts i Sverige från det första uppdykandet i samband med franska revolutionen.

 

 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org