1930 Saltmarshen

Reclaim Gandhi 2005


Öresundskommittén för Saltmarschjubiléet

Start Saltmarschen

Program

Öresundskommittén

 

Inbjudan (svenska)

Inbjudan (finska)

Manifest (danska)

Manifest (svenska)

Material

E-postlista

Kontakt

 

Bakgrundsinformation

Delta!

Saltmarschen

Ickevåld

Självtillit

Antirasism

Kamp och konsensus?

Vad kan indiska folkrörelser lära oss idag?

Återta Gandhi

Global strategi

Norden och Indien:

1. 1917 - 1947 Folkbildning och solidaritet

2. 1948 - 1969 Fred

3. 1970 - 1989 Miljö

4. 1990 - 2005 Global demokrati

Fler länkar

Gandhi och Norden

Mer om Gandhi

 

 

 

Reclaim Gandhi - E-postlista

 

Vill du ha kontinuerlig information och delta i aktiviteter under saltmarschen? Prenumera på E-postlistan Reclaim Gandhi.

 

Skicka ett tomt meddelande till adressen reclaimGandhi-subscribe@yahoogrupper.dk.

Då får du ett automatiskt svarsmeddelande som du måste bekräfta, och sen är du med på listan.

 

Ifall det är något som krånglar, maila Louise Pettersson på louise.pettersson@delta.telenordia.se så sätter hon upp dig.

 

 

Öresundskommittén för Saltmarchjubiléet, uppdaterad 2005-02-27