1930 Saltmarshen

Reclaim Gandhi 2005


Öresundskommittén för Saltmarschjubiléet

 

Start Saltmarschen

Program

Öresundskommittén

 

Inbjudan (svenska)

Inbjudan (finska)

Manifest (danska)

Manifest (svenska)

Material

E-postlista

Kontakt

 

Bakgrundsinformation

Delta!

Saltmarschen

Ickevåld

Självtillit

Antirasism

Kamp och konsensus?

Vad kan indiska folkrörelser lära oss idag?

Återta Gandhi

Global strategi

Norden och Indien:

1. 1917 - 1947 Folkbildning och solidaritet

2. 1948 - 1969 Fred

3. 1970 - 1989 Miljö

4. 1990 - 2005 Global demokrati

Fler länkar

Gandhi och Norden

Mer om Gandhi

 

 

Öresundskommittén för saltmarschjubiléet

I mars-april i år är det 75 år sedan Gandhi och hans anhängare genomförde saltmarschen i Indien i protest mot den brittiska regimens monopolisering av rätten att tillverka salt. Detta jubileum uppmärksammas i Indien med en marsch i Gandhis fotspår längs samma vägar som marschen gick 1930, där man också protesterar mot hindunationalismen.


Den 13 mars samlades i Malmö ett antal personer som ville diskutera hur man skulle kunna göra något för att i samband med jubiléet uppmärksamma något av det Gandhi stod för och dess relevans idag. På mötet deltog 9 personermed olika bakgrund och organisationstillhörighet som kom att bilda Öresundskommittén för saltmarschjubiléet. Mötet skedde på inbjudan av initiativtgarna Per Warming och Tord Björk.

På mötet bestämdes att:

- Att utarbeta ett gemensamt manifest.

Syftet med manifestet var att klargöra på vilka sätt vi som är deltagare i kommittén tycker att Saltmarschen 1930 hör samman med det som uträttas av folkrörelser idag.


- Att uppr ätta en e-postlista på Yahoogroups.


- Att uppmana organisationer att delta i gemensamma aktiviteter, eller i samband med sina egna aktiviteter uttala sitt stöd till Saltmarschen.


- Att göra ett gemensamt program för gemensamma eller andra aktiviteter som anordnas den 12 mars-6 april och som kan kopplas till Saltmarshen


- Att använda hemsidan på http://www,folkrorelser.nu/saltmarschen för att lägga ut material och information om de olika aktiviteterna. Hemsidan var redan startad av Folkrörelsestudiegruppen som en temasida om Gandhi och Saltmarshen

- Att skicka ut ett första pressmeddelande till den 12 mars


- Att genomföra en avslutande utomhusaktivitet i Köpenhamn den 6 april då saltmarchen kommer till Köpenhamn eventuellt under begreppet humanistisk intervention.
Aktionen bör rikta sig:
- Mot privatisering av gemensamma resurser
- Mot utstötning och bygge av murar - för integration
- För ickevåldsliga konfliktlösningar, mot krig

- Att i samband med aktionen och/eller någon gång under perioden dela ut påsar med salt till de danska och svenska riksdagsmännen för att gnida i såren i dagens samhälle.


-Att tillverka original till afffischer samt en mindre upplaga till den 12 mars, samt en stor banderoll till aktionen den 6 april.


Lokala aktiviteter kan komma att ordnas i Lund, och Kristianstad och eventuellt även i Helsingborg, Köpenhamn och Malmö


Medlemmar av Öresundskommittén för saltmarschjubiléet:
Erik Stinus, författare
Jan Øberg, Transnationella stiftelsen för freds- och framtidsforskning
Louise Pettersson, Folkrörelsestudiegruppen
Manne Gerell, människorättsaktivist, International Solidarity Movement, Malmö
Patrick MacManus, Foreningen Oprør
Per Warming, trubadur
Ruth Sillemann, Lakshmi Ashrams Venner
Sara Mathai Stinus, Kunstner for Fred
Stig Broqvist, miljöaktivist och välfärdskramare
Tord Björk, Miljöförbundet Jordens Vänner

 

 

 

Öresundskommittén för Saltmarchjubiléet, uppdaterad 2005-02-27