1930 Saltmarshen

Reclaim Gandhi 2005


Öresundskommittén för Saltmarschjubiléet

Start Saltmarschen

Program

Öresundskommittén

 

Inbjudan (svenska)

Inbjudan (finska)

Manifest (danska)

Manifest (svenska)

Material

E-postlista

Kontakt

 

Bakgrundsinformation

Delta!

Saltmarschen

Ickevåld

Självtillit

Antirasism

Kamp och konsensus?

Vad kan indiska folkrörelser lära oss idag?

Återta Gandhi

Global strategi

Norden och Indien:

1. 1917 - 1947 Folkbildning och solidaritet

2. 1948 - 1969 Fred

3. 1970 - 1989 Miljö

4. 1990 - 2005 Global demokrati

Fler länkar

Gandhi och Norden

Mer om Gandhi

 

 

 

Program för Saltmarschen 75 år

 

5 -19 mars, Köpenhamn.

Fotoutställning om Saltmarschen och Gandhiinspirerad flickskola

Utställning om den Gandhispirerade flickskolan Lakshmi Ashram, Saltmarschen och Gandhi på Blågårds Bibliotek på Nørrebro, i Köpenhamn. Arrangör; Lakshmi Ashrams venner.

Kontaktperson: Ruth Sillemann, rsillemann(a)yahoo.dk

 

11 mars - Malmö

Utställning om Saltmarschen och Indiska folkrörelsers betydelse

11 mars presenteras utställningen Fira modet! Saltmarschen 75 år på Nätverket för offensiv folkbildnings årsmöte i Malmö. Utställningen beskriver Saltmarschen och indiska folkrörelsers betydelse idag för ickevåld, fred, miljö och global rättvisa. Utställningsmaterialet kommer sedan att finnas att hämta här på Saltmarschens hemsida.

 

11-12 mars, program i Sveriges Radio

Radioprogrammet "Människor och tro" uppmärksammar Saltmarschen

11 mars sänder Människor och tro ett program om Saltmarschen med intervjuer med en av de nordiska initiativtagarna till Saltmarschjubiléet och med de indiska organisatörerna av "Den internationella marschen för fred, rättvisa och frihet". Den internationella marschen går samma sträcka som 1930 mellan Ahmedabad och Dandi i Indien. Programmet sänds i P1 kl 15.03 med repris kl 17 lördag 12 mars. Man kan också lyssna på programmet en vecka framåt på hemsidan www.sr.se

 

12 mars - 5 april, Finland

Stafettöversättning av Gandhi-skrift

12 mars till 5 april översätter 92 personer Gandhis viktigaste politiska bok Hind Swaraj till finska.

 

I mars -Malmö

Aktion mot Caterpillar

Bulldozrar från företaget CATerpillar används regelmässigt för att förstöra palestinska hem och
olivträd i Palestina . I mars är det två år sedan en av dessa bulldozrar dödade människorättsaktivisten Rachel Corrie när hon försökte skydda ett hus från rivning med sin kropp.

Kontaktperson: Manne Gerell, mannepol(a)yahoo.com

 

19 mars - Kristianstad

Filmvisning av filmen Gandhi, samt föredrag om Palestina

En åttafaldigt Oscarsbelönad spelfilm om Gandhis liv från 1982 visas för medlemmar i föreningen "Fritt Kulturforum". Manne Gerell i International Solidarity Movement håller föredrag om Palestina

Kontaktpersoner Tord Björk och Louise Pettersson, tord.bjork(a)mjv.se

 

5 april - Tammerfors

Möte om "Gandhi i vår tid"

5 april ordnas ett möte om Gandhi i vår tid i Tammerfors med Marko Ulvila

 

6 april -Köpenhamn

Saltmarschen kommer till Köpenhamn.

6 april, samma dag som Saltmarschen 1930 nådde havet och började samla salt, sker höjdpunkten med överlämnandet till folketingsledamöter i Köpenhamn av en påse salt och manifestet "De gick till havet för att samla salt". Manifestet är skrivet av Öresundskommittén för Saltmarschjubiléet som i anslutning till överlämnandet ordnar ett torgmöte på Christianshavns torg och en samling på Christianshavns medborgerhus.

Kontaktperson: Per Warming, perwarming(a)hotmail.com

 

6 april - Stockholm

Saltmarshen kommer till Stockholm.

En liknande aktion sker också denna dag i Stockholm på initiativ av Alternativ Stad.

Kontakt: Alternativ Stad, alt.stad(a)telia.com

 

9 april - Helsingfors

Seminarium om Gandhi på Finlands Sociala forum

Vasudhaiva Kutumbakam - Demokratiforum ordnar ett seminarium om Gandhi i vår tid på Finlands Sociala Forum i Helsingfors.

 

April - maj, Helsingfors

Föreläsningsserie om Ganhdis modernitetskritik

Föreläsningsserie på filosofiska institutionen vid Helsingfors universitet i april och maj. Föreläsare FD, docent Thomas Wallgren.

 

19 maj - Göteborg

Gandhi tema på forskarmöte om folkrörelser

19 maj ordnar Rörelsenätverket ett möte med Gandhi som tema i Göteborg för både lekmannaforskare och akademiska forskare intresserade av folkrörelser.

Fler planerade aktiviteter

Fler organisationer planerar också att bidra till jubiléet genom att ta upp Saltmarschen i samband med olika aktiviteter. För mer information återkom till denna sida eller kontakta Saltmarschkommittén.

 

Under tiden 25 mars till 3 april kommer denna sida inte att uppdateras. Du kan själv lägga in information om aktiviteter i Folkrörelsestudiegruppens forum.

 


 

 

Öresundskommittén för Saltmarchjubiléet, uppdaterad 2005-03-10