1930 Saltmarshen

Reclaim Gandhi 2005


Öresundskommittén för Saltmarschjubiléet

 

Start Saltmarschen

Program

Öresundskommittén

 

Inbjudan (svenska)

Inbjudan (finska)

Manifest (danska)

Manifest (svenska)

Material

E-postlista

Kontakt

 

Bakgrundsinformation

Delta!

Saltmarschen

Ickevåld

Självtillit

Antirasism

Kamp och konsensus?

Vad kan indiska folkrörelser lära oss idag?

Återta Gandhi

Global strategi

Norden och Indien:

1. 1917 - 1947 Folkbildning och solidaritet

2. 1948 - 1969 Fred

3. 1970 - 1989 Miljö

4. 1990 - 2005 Global demokrati

Fler länkar

Gandhi och Norden

Mer om Gandhi

 

 

 

Material om saltmarschen

 

Här finns material om saltmarschen att hämta i pdf-format:

 

Folder om Saltmarschen på svenska (784 Kb)

Folder om Saltmarschen på danska (618 Kb)

Material till skärmutställning (18 Mb)

Monteringsanvisning till skärmutställningen (1,3 Mb)

Reclaim Gandhi, affisch (13,6 Mb). Titta på den som JPEG

 

 

Öresundskommittén för Saltmarachjubiléet, 2005-03-11

Sidan upprättades ursprungligen av Tord Björk, Folkrörelsestudiegruppen som står för bakgrundsmaterialet.
Anpassades sedan för Saltmarschkommittén.