1930 Saltmarshen

Reclaim Gandhi 2005


Öresundskommittén för Saltmarschjubiléet

 

Start Saltmarschen

Program

Öresundskommittén

 

Inbjudan (svenska)

Inbjudan (finska)

Manifest (danska)

Manifest (svenska)

Material

E-postlista

Kontakt

 

Bakgrundsinformation

Delta!

Saltmarschen

Ickevåld

Självtillit

Antirasism

Kamp och konsensus?

Vad kan indiska folkrörelser lära oss idag?

Återta Gandhi

Global strategi

Norden och Indien:

1. 1917 - 1947 Folkbildning och solidaritet

2. 1948 - 1969 Fred

3. 1970 - 1989 Miljö

4. 1990 - 2005 Global demokrati

Fler länkar

Gandhi och Norden

Mer om Gandhi

 

Kontaktpersoner för Saltmarschen 2005

 

Sverige:

Saltmarschen c/o Tord Björk, Fredrik Bööks väg 5, S-29145 Kristianstad, tel: +46 (0)44-123294. tord.bjork@mjv.se (Ej nåbar per telefon 25/3-3/4)

 

Danmark:

Saltmarschen c/o Per Warming, Halfdansgade 57, 3tv DK-2300 København S, Tlf.: +45 32 96 10 17, perwarming@hotmail.com

OBS Under tiden 11/3-18/3:

Patrick Mac Manus, patrickmacmanus@get2net.dk
tel +45 36 49 35 82 och +45 22 45 41 78

 

Finland


Thomas Wallgren, tel: 358-9-2413236, thomas.wallgren@helsinki.fi

Marko Ulvila, marko.ulvila@kaapeli.fi

 

Öresundskommittén för Saltmarchjubiléet, uppdaterad 2005-03-13