Dokument
Bakgrundsartiklar
Mobiliseringar
Mobiliseringar
- Den republikanska rörelsen
- Den nordiska folkrörelsekulturen
- Den kommunistiska rörelsen
- Islamismen
- Rörelsen för global rättvisa
 
 
Adresser
Bibliografi
Dito, kommenterad

 

Tillbaka till huvudsidan
 

 

 

Totala rörelser

 

 

 

 

 

Världsmarknadssystemet bygger på långtgående arbetsdelning. Detta gör att människor lever under alltmer olika villkor. I det medeltida Europa var man antingen bonde eller hantverkare. Därför fanns i stort sett bonderörelser och hantverkarrörelser. I gengäld var dessa förstås starkt geografiskt begränsade. I dagens globala värld finns alla möjliga identiteter och gemenskaper att bygga upp folkrörelser ifrån, samtidigt som rörelserna gärna får global räckvidd.

Men vid olika tillfällen har det gjorts försök att skapa länkar mellan olika identiterer och/eller olika sorters kollektiv, för att nå större bredd och skapa större förmåga att slå mot statlig, kapitalistisk eller annan överklassmakt. Ibland har sådana försök växt fram spontant, ibland har de varit hårt medvetet styrda.

Och ibland har sådana tvärorganiseringar nått mycket stora resultat.

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org