Afrika
Nordafrika-Västasien
Europa
Sydasien
Ostasien
Nordamerika
Latinamerika
 

Landbeskrivningar

 

 

... med stor tonvikt på folkrörelsers roll
 

 

Varje folkrörelse är lokalt begränsad, även om den når globala resultat. Det är alltid konkreta sociala kollektiv som organiserar sig, och dessa har åtminstone fram till dagens internetvärld varit lokalt begränsade -- även när de identifierar sig med en större gemenskap.

 

Folkrörelsevärldens geografi, och det civila samhälles som de försvarar, motsvarar inte helt statssystemets. Helst skulle vi ha velat göra en alldeles egen uppdelning av världen i föreliggande beskrivningar. Men det finns ändå två skäl att använda den hävdvunna uppdelningen i stater: våra källor är organiserade på det viset, och under 1900-talet har folkrörelser alltmer organiserat sig just nationellt. Dock har vi för de allra största staterna (Kina, Indien, USA, Ryssland, Indonesien, Pakistan och Brasilien) också angivit mindre enheter -- det är löjligt att sätta Kina jämsides med t.ex. Sverige.

 

Tipsa oss gärna om uppgifter om de länder och regioner vi inte har några texter om!

 

För den som är intresserad av mer traditionella landbeskrivningar hänvisar vi till www.leksikon.org

 

Källor: se Demokratins bärare.

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org