Bakgrund
Detta händer 2012
Den officiella scenen 2012
Den officiella scenen 1972
Upprinnelsen till de alternativa initiativen
Powwow
Alternativ teknik
OS i miljöförstöring
Oi-gruppen, kritiska ulandsforskare
Folkets Forum, oberoende konferenser i ABF-huset
Alternativa sightseeingturer
Miljöforum
Dai Dong
Aktioner
Samtidiga parallella aktiviteter i andra länder
Resultat
Övrigt
Dokument
Till startsidan

Resultat

 

 

När det lugnade sig efter 1972 års händelser visade det sig att vågorna rört sig en hel del så att de påverkade utvecklingen av den globala miljörörelsen för lång tid.

  • "Befolkningsfrågan" var i stort sett borta från dagordningen - även om de båda huvudkritikerna Indien och Kina förde sin egen tämligen rabiata befolkningspolitik.

  • USA-organisationernas dominans i miljöpolitiken var bruten och Sydländernas inflytande skulle bara märkas mer och mer.

  • Den tekniska syn på miljöfrågan som t.ex. Aspen-institutet och Rom-klubben gjort sig till talesmän för tvingades föra en kamp mot en mer social syn. Deras datastyrda dröm fick konkurrens av begrepp som "miljörättvisa" och "miljöutrymme", och den officiella kompromissen inehöll en stark dos av reformistisk politik där rättvisa, rimlighet och demokratiskt deltagande hade ett stort utrymme.

  • Och de stora internationella konferenserna form var fastslagen - ett möte för regeringar, ett möte för mer eller mindre etablerade organsationer, och ett möte för de radikala kritikerna.

En utveckling av detta kan läsas här.

 

Konferensen om Miljö och Utveckling i Rio 1992 befäste utvecklingen.

Emellertid ser det nu ut som om den är bruten, och att 2012 års miljökonferens i Rio försöker sudda ut 40 års utveckling. Aspen-institutets dröm om automatisk styrning, via marknaden, verkar vara tillbaka.

 

Här finns den internationella miljörörelsens kritik, på den brasilianska miljörörelsens motsvarighet till Folkets Forum, 2012

En kortare variant.

Och här är vår egen kritik.

 
						
Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org