Bakgrund
Detta händer 2012
Den officiella scenen 2012
Den officiella scenen 1972
Upprinnelsen till de alternativa initiativen
Powwow
Alternativ teknik
OS i miljöförstöring
Oi-gruppen, kritiska ulandsforskare
Folkets Forum, oberoende konferenser i ABF-huset
Alternativa sightseeingturer
Miljöforum
Dai Dong
Aktioner
Samtidiga parallella aktiviteter i andra länder
Resultat
Övrigt
Dokument
Till startsidan

Folkets Forum

Oberoende konferenser i ABF-huset

 

 

Panel under Folkets Forum. ordförande i mitten Björn Eriksson, t.h. Barry Commoner, t.v. Hannes Alfvén och Taghi Farvar

---

En bitvis stormig tummelplats. På initativ från Powwow-gruppen träffades politiskt radikala människor och intresserade från bla miljörörelsen, forskarvärlden och arbetarrörelsen.

Här finns Folkets Forums program samt en affischfacsimil.

Kapitalism och miljöförstöring - ett inslag på programmet

Folkets Forums slutdeklaration.

Folkets Forums pressmeddelande om Hog Farm och Life Forum

 

Från planeringen:

De första stegen har tagits

Pressmeddelande 14.2.1972

Kallelse till det stora planeringsmötet 8.4.1972

Protokoll från planeringsmötet 8.4.1972

Folkets Forums antagna plattform

Deklaration

Pressmeddelande Folkets forum - ett oberoende alternativ

 

 

 

 

 
						
Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org