Bakgrund
Detta händer 2012
Den officiella scenen 2012
Den officiella scenen 1972
Upprinnelsen till de alternativa initiativen
Powwow
Alternativ teknik
OS i miljöförstöring
Oi-gruppen, kritiska ulandsforskare
Folkets Forum, oberoende konferenser i ABF-huset
Alternativa sightseeingturer
Miljöforum
Dai Dong
Aktioner
Samtidiga parallella aktiviteter i andra länder
Resultat
Övrigt
Dokument
Till startsidan

Samtidiga parallella aktiviteter i andra länder

 

Dokumentationen i efterhand är mager, men det kunde röra sig om presskonferenser och möten där man ville rikta uppmärksamheten på hur miljöproblemen borde tacklas på ett relevant sätt och hur de grundläggande problemen borde tas upp.
Detta var före Internet, mejl och Facebook etc varför samarbetet sällan hade samma intensitet och genomslagskraft som nu, men de förebådade senare tiders globala simultanaktioner mot klimathot, diktaturer och krig etc.

Rapporter kom i alla fall in som visade att samtidiga aktioner förekom i Köpenhamn, Oslo, Amsterdam, London, New York, Sidney och London.

Vackert så.

NOAH
Ett av de mer framträdande lokala initiativen var den danska miljöorganisationen som på världsmiljödagen med ett skepp anlände till Stockholm på Skeppsholmskajen, efter att ha tagit vattenprover hela vägen utmed den svenska östkusten sen avresan från Köpenhamn.

 

 
						
Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org