Afrika
Nordafrika-Västasien
Europa
Sydasien
- Pakistan
- - Baluchistan
- - Sindh
- - Punjab
- - NWT
- - Kashmir
- Indien
- - Kashmir
- - Himachal Pradesh
- - Punjab/Haryana
- - Rajasthan
- - Gujarat
- - Maharashtra m.fl
- - Uttaranchal
- - Uttar Pradesh
- - Madhya Pradesh
- - Chhattisgarh
- - Bihar
- - Jharkand
- - Assam m.fl
- - West Bengal
- - Orissa
- - Karnataka
- - Andhra
- - Tamilnadu
- - Kerala
- Srilanka
- Bhutan
- Nepal
- Bangladesh
- Burma
- Thailand
- Laos
- Kambodja
- Vietnam
- Malaysia
- Singapore
- Indonesien
- - Java
- - Yttre öarna
- Östtimor
- Filippinerna
- Papua Nya Guinea
- Stillahavsöarna
Ostasien
Nordamerika
Latinamerika
 
Tillbaka till Landindex
 

Indonesien

 

 

 

Folkmängd 2003: 234,9 milj
Yta: 1.905.000 km2
Produktion 2003: 663 mdr USD

 

 

Kortbeskrivning: Risodlande imperier på Java, statslösa folk på yttre öarna. Under tolvhundratalet spreds islam av köpmän och denna jämlikhetsideologi var attraktiv för bönderna samtidigt som den gav inträde i stora världen för de styrande. Under femton- och sextonhundratalen lade det holländska Ostindiska Kompaniet under sig strategiska delar av öarna och tvingade befolkningen odla kryddor åt dem, billigt. Många lokalt begränsade uppror besegrades, inklusive ett ganska omfattande på Moluckerna på 1640-talet som tog tio år att slå ner. I kuststäderna gjorde muslimska väckelser motstånd, men de hade ingen framgång förrän på artonhundratalet då holländarna började styra och ställa över bönderna direkt.

När öarna erövrades av japanerna under andra världskriget insåg folk att europeerna var sårbara. Under ledning av den yngre europautbilade stadsmedelklassen organiserade de sig i en sorts polis som samarbetade med japanerna tills dessa såg svaga ut; 1944 utropade de en indonesisk stat som holländarna sen försökte slå ner. Denna rörelse var också tämligen lokalt betingad och folk tvingades lokalt att välja sida, på vissa håll hade rörelsen sociala mål, på andra inte. Den mest berömda var en ungdomsrörelse i Surabaya som erövrade stan oktober 1945 och höll ut i två veckor. Detta övertygade stormakterna att Hollands välde var illegitimt och tvingade holländarna att göra upp; dessa bollade över makten till den indonesiska medelklassen som var nöjd med att stiga in i den koloniala staten och styra den efter egna syften, dvs främst berika sig själv.

Mot detta mobilserades en bonderörelse på Java som organiserade sig med kooperativ och bondefackföreningar; den slogs ner i en stor massaker 1965 då 700.000 beräknas ha mördats, och militärdiktatur infördes som fortsatte den koloniala politiken. Denna ansågs så lockande att industriföretag började etableras på åttitalet för att utnyttja de låga lönerna; emellertid ledde detta till att fackliga rörelser organiserades som hjälpte till att störta den totalkorrumperade och allt impopulärare diktaturen 1998. På de yttre öarna har motståndet främst tagit formen av självständighetsrörelser mot Javas styre.


 

Statistikuppgifter

 
						

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org