Mobiliseringar
Franska revolutionen
Den svarta rörelsen i USA
Den svarta rörelsen i Sydafrika
Indianrörelser i Amerika
 
Tillbaka till Medborgarrätts-rörelser

Läs fulltext om folkrörelser här!

Franska revolutionen

 

 

 

 

 

Den händelse som etablerade begreppet "medborgarskap" i förhållande till staten. Dittills hade man alltid varit medborgare i ett lokalsamhälle.

En trekantskamp mellan ett korrumperat hov, ett borgerskap som ville göra staten mer effektiv för att ta upp kampen med England, och "folket", hantverkare och bönder, som försökte hålla båda dessa så långt ifrån sig som möjligt.

Började 1789 då regeringen inkallade en riksdag för att den behövde fylla på statskassan varvid borgerskapet såg en chans att sätta tumskruvar på hovet. Men "folket" fick tidigt en möjlighet att göra sig gällande eftersom det genom en mängd samtidiga bröduppror och lokala revolter mot höjda arrenden kraftfullt etablerade en politisk närvaro som borgerskapet måste ta hänsyn till.

I revolutionens första skede försökte borgerskapets representanter bygga upp en allians med en del bönder och med Paris hantverkare för att utöva påtryckningar på hovet. Men hantverkarna fick snabbt ett övertag eftersom plantageslavarna på Haiti gjorde uppror samtidigt vilket ruinerade stora delar av borgerskapet som hade investerat i socker.

Det som gav rytm åt skeendet var att de höga matpriser som brödupproren var protester mot inte sjönk eftersom skördarna förblev dåliga. Alltså fortsatte brödupproren och blev alltmer hotande. Samtidigt hade den tyska kejsaren skickat arméer mot Paris. Därför blev borgerskapet alltmer beroende av att hålla sig väl med hantverkare och bönder för att få soldater. I Paris styrde hantverkarna sig själva och bönderna i stora delar av landet delade upp godsen mellan sig.

Sedan de tyska arméerna slagits tillbaka kunde en general Bonaparte göra en statskupp och upprätta militärdiktatur, varefter de folkliga framgångarna rullades tillbaka. Men visionerna från revolutionens höjdpunkt -- fria, jämlika direkta producenter styr sig själva och t.o.m. har makt att slå tillbaka utländska arméer -- höll sig ändå levande i över hundra år.

Litt: Oändlig. Men en klassiker, kanske den första någonsin som studerade historien underifrån, är Piotr Kropotkin: Franska revolutionen, Brand 1925. En modernare bok på samma tema är Shirley Elson Roessler: Out of the shadows -- Women and politics in the French revolution, Peter Lang Publishing 1996.

Läs mer om Frankrike här.

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org