Folkrörelser och Protester

hem www.folkrorelser.nu


Utställningen Baltutlämningen

 

 

Utställningen

 

Läraruppropet

 

Öppet brev till Mats Deland och Sveriges historiker

 

Öppet brev till Ryska ambassaden


Konfliktfrågor:

 

Balters delaktighet i judeutrotningen

 

Finlands roll som angripare och utövare av brott mot mänskligheten

 

Falsk Finlandskarta

 

Sveriges roll som medhjälpare till stridande tysk trupp i Norge

 

Falsk Sverigebild blir missvisande illustration

 

Debatten mellan kritiker och utställare

 

 

Andra artiklar på www.folkorelser.nu om krig och fred:

Nordiska alternativrörelsen, artikelserie

Fredsrörelser

 

 

Falsk Finlandskarta

 

Skärm 4 med karta över Europa med Finland 1942

 

I utställningen Baltutlämningen ingår en historisk karta över Europa 1942 som förnekar Finlands roll som angripare under Fortsättningskriget. Detta krig påbörjades 1941 efter en fred som slöts våren 1940 efter Vinterkriget då Sovjet angrep Finland. Finland fick avträda landområden efter att till slut inte lyckas ensam stå emot en tiofaldigt större sovjetisk armé. Under fortsättningskriget återerövrades dessa områden snabbt då det skedde samtidigt med det tyska angreppet. Under en del interna motsättningar gick sedan Finland längre enligt generalers och politikers storfinska drömmar och ockuperade Östra karelen där förfinskning av befolkningen och etnisk rensning påbörjades.

 

Skärm 2 med karta över Europa 1939

 

På utställningens karta anges inte Finlands ockupation av sovjetiskt territorium. Istället anges samma gränser för Finland som på utställningens karta över Europa före andra världskriget som om anfallet på Östra karelen och övergreppen på den ryska civilbefolkningen där aldrig har förekommit. Däremot anges alla andra staters erövring av sovjetiskt territorium som utgått från andra länder på kartan.Kartan som den visades i Stockholm. Utställningens bildtext till kartan: Europa 1942. Nazi-Tyskland och Axelmakterna står på höjden av sin expansion. Stora delar av kontinenten ligger under Hitlers kontroll.

Dessutom ges hela Finland en färg som avviker från alla andra länders. På detta sätt framhävs att det finns en avgörande skillnad med andra länder som allierat sig med Nazityskland och deltar i angreppet och ockupationen av Sovjet. Vanligen anges på historiska kartor samma färg för Finland som för andra stater som allierade sig med Nazi-Tyskland. Det gäller även för finska standardverk i historia och svenska och brittiska uppslagsverk.

Nationalistiskt sinnade krafter i Finland söker hävda att fortsättningskriget var ett separatkrig som inte hade med Tysklands samtidiga angrepp på Sovjet att göra. Organisationer som Prokarelia går dessutom så långt i sin nationalistiska propaganda att de undviker att nämna att fortsättningskriget innebar ockupation av Sovjetunion.

Även om man skulle anse att det är rimligt att en svensk statlig myndighet ställer sig på den nationalistiska historieskrivningens sida är ändå Forum för levande historias färgsättning felaktig. Finska staten lät Nazi-tyskland få Norra Finland som bas för angreppet på Sovjetunionen. Därför är myndighetens färgsättning av hela Finland som brunrandigt felaktig hur man än ser på saken. Kartan anger uttryckligen att områden som kontrolleras av axelmakterna ska vara brunt. Rimligt hade varit att ge alla Tysklands bundsförvanter samma färg men under alla omständigheter markera Norra Finland där axelmakterna brett ut sig med brunt.

Både gränsdragning och färgsättning är därför statliga historieförfalskningar som osynliggör Finlands brott mot mänskligheten i ockuperade områden och det nära samarbetet med Tyskland för att angripa Sovjetunionen.

 


Kartan som den visades i Kristianstad. Utställningens bildtext till kartan: Samma som i Stockholm återgivet ovan.


Kartan har kritiserats inför att vandringsutställningen öppnades igen i Stockholm på Forum för levande historia 19 mars 2005. Den första versionen visades i Kristianstad under vintern.

Här hade Finland vit färg, samma som det neutrala Sverige och Storbrittanien som stred mot Tyskland. Med tanke på att Finland stred på Tysklands sida 1942 så var kartan missvisande. En ny version av kartan finns på utställningen i Stockholm där Finland nu är brunrandigt vilket också är missvisande. Gränsdragningarna fortsätter vara lika felaktiga som i Kristianstad. Denna nya version fortsätter alltså att vara en historieförfalskning trots att kritiken i Miljömagasinet funnits tillgänglig för myndigheten med korrekta kartor bifogade ur boken Finlands historia 4. Det kan tilläggas att både utställningens karta över finska gränsen 1939 och 1942 är så slarvigt ritad att den ligger öster om den verkliga gränsen så att sovjetiska Karelen mellan Vita havet och Finland minskas med mellan en tredjedel och häften. Formen på gränsen närmare Finska viken är också felaktig.

 

I historiska atlas framgår Finlands angriparroll och dess ockupation av sovjetiska landområden under fortsättningskriget. På dessa kartor har också Finland samma färg som andra stater i allians med Nazityskland som Rumänien, ibland också samma färg som Tyskland eller länder under tyskt herravälde som Norge. Standardverk som Nationalencyclopedin, Encyclopedia Brittanica, Atlas till historien, Almqvist&Wiksell 1993 ger inte som Forum för levande historia Finland en egen separat färg.


Källor:

 

Atlas till historien, Almqvist&Wiksell 1993
Finlands historia 4, Henrik Meinander. Schildts förlag, Esbo, Finland.
Kartan ur Finlands historia finns också återgiven i Miljömagasinet nr 11, 2005
Nationalencyplopedin, andra världskriget, nätupplaga 2005
Encyclopedia Britannica, World War II, nätupplaga 2005