Folkrörelser och Protester

hem www.folkrorelser.nu


Norden och andra världskriget

 

 

Utställningen

 

Läraruppropet

 

Öppet brev till Mats Deland och Sveriges historiker

 

Öppet brev till Ryska ambassaden


Konfliktfrågor:

 

Balters delaktighet i judeutrotningen

 

Finlands roll som angripare och utövare av brott mot mänskligheten

 

Falsk Finlandskarta

 

Sveriges roll som medhjälpare till stridande tysk trupp i Norge

 

Falsk Sverigebild blir missvisande illustration

 

Debatten mellan kritiker och utställare

 

 

Andra artiklar på www.folkorelser.nu om krig och fred:

Nordiska alternativrörelsen, artikelserie

Fredsrörelser

 

Striden om Forum för levande historia och Baltutlämningen

 

Återta historien


Förintelsekonferensen ordnades av Göran Persson år 2000.Syftet var att uppmärksamma historien om folkmordspolitiken under andra världskriget medan levande vittnen fortfarande fanns kvar. Konferensen följdes upp genom att den statlig myndigheten ”Forum för levande historia” bildades 1 juni 2003.


Myndigheten fick uppdraget av regeringen ”att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen”. Alla vanliga invändningar som inte minst forskare, borgerliga partier och vänstern har mot att statliga myndigheter ska ansvara för information om historia istället för fristående institutioner lades åt sidan.

I sista stund hördes kritik från Vänsterpartiet och historiker, men de fick inte gehör. Myndigheten fick sitt politiska uppdrag och riksdagen lade kritiken åt sidan.


Resultatet kan vi nu se i den av Forum för Levande historia och Regionmuseet Kristianstad producerade utställningen ”Baltutlämningen”. Här sprider den statliga myndigheten och museet en felaktig bild om både balters, Sveriges och Finlands roll under andra världskriget. Den visar falska kartor och foton som förstärker den av tradition felaktiga bilden. Den statliga satsningen på en myndighet för förintelsen har spårat ur.

Det är dags för frivilliga att granska den statliga historieideologin och återta his-
torien från staten och kompromissmakarna i riksdagen som sviker sina ideal.


Tord Björk

Debatten om en statlig utställning


31 oktober 2004 öppnade vandringsutställningen Baltutlämningen på Regionmuséet Kristianstad. Den har sedan vandrat vidare till Stockholm där den ställs ut 19 mars – 15 maj 2005 för att senare också ställas ut i Baltikum.

Utställningen handlar om interneringen i Sverige och utlämningen av knappt 2500 tyskar och 150 balter i tysk uniform till Sovjet efter andra värlskriget. Den dokumenterar händelserna i de svenska interneringslägren och debatten kring utlämningen. Dessutom ger utställningen en allmän bild av andra världskriget och hur olika grupper av människor och stater handlade.

Utställningen är gjord av den statliga myndigheten Forum för levande historia, Föreningen Gamla Christianstad, Historiska institutionen vid Lunds universitet, Landsarkivet i Lund och Regionmuséet Kristianstad.

Baltutlämningen har fått skarp kritik för den del av utställningen som beskriver andra världskriget. Kritikerna hävdar att utställningen ger en förskönande och ibland falsk bild av Sveriges och Finlands roll i kriget och osynliggör balters eget aktiva deltagande i förintelsen.

I Aftonbladet har historiker Åsa Linderborg krävt att utställningen läggs ned. Utställarna hävdar att kritiken är osaklig och använder sig av okritisk argumentationsteknik.

Det omfattande lokalhistoriska arbete som ligger bakom med intervjuer och insamling av foton, originaldokument och föremål har fått beröm från flera håll.

Denna temasida har upprättats för att göra konflikten kring utställningen Baltutlämningen mer lättillgänglig. Den är gjord av Tord Björk som inledde den offentliga striden kring utställningen i Miljömagasinet nr 11 2005.

Tord Björk är aktiv i Folkrörelsestudiegruppen och Miljöförbundet Jordens Vänner. Han har varit initiativtagare till det nordiska firandet av Saltmarschjubiléet 2005 och är lärare i expo (utställningsdesign och teknik) på Christian 4:s Gymnasium i Kristianstad.

 

 

 

 

Utställningen

 

Läraruppropet

 

Öppet brev till Mats Deland och Sveriges historiker

 

Öppet brev till Ryska ambassaden


Konfliktfrågor:

 

Balters delaktighet i judeutrotningen

 

Finlands roll som angripare och utövare av brott mot mänskligheten

 

Falsk Finlandskarta

 

Sveriges roll som medhjälpare till stridande tysk trupp i Norge

 

Falsk Sverigebild blir missvisande illustration

 

Debatten mellan kritiker och utställare

 

 

Andra artiklar på www.folkorelser.nu om krig och fred:

Nordiska alternativrörelsen, artikelserie

Fredsrörelser