Folkrörelser och Protester

hem www.folkrorelser.nugt


Nordisk folkrörelsehistoria

 

 

Vad är alternativrörelsen?

Rötterna 1800 - 1950

1. Världsmedborgar-rörelsen och poliskravallerna i Karlskrona

2. Vapensmugglare och brobyggare

3. Internationella Arbetslag - alternativrörelsens osynliga kitt

4. Miljoner mot atombomben, och Världsungdomsfestivalerna

5. Gandhiinspirerad fredsrörelse bryter med kalla kriget

6. Det bespottade genombrottet

7. Det utopiska ambulansförsvaret

8. Inga lövkrattare i biståndsarbetet

9. Unga teosofer skapar solidariska skolor och smugglar svart valpropaganda

10. Hedningar, kristna, unga och arbetare mot apartheid

11. Nordisk politisk förnyelse

Fler artiklar

 

Toppmötes-protester i Norden

Gandhi och Norden 1917 - 2004

 

Landbeskrivningar:

Danmark, Finland Norge, Sverige.

 

Leksikon.org:

Danmark

Finland

Färöarna

Grönland

Island

Norge

Sameland

Sverige

 

Demokratins bärare - global folkrörelsehistoria

 

 

Nordiska artikelsserien Folkrörelsehistoria

 

I december 2004 startade i Miljömagasinet en artikelserie om nordiska alternativrörelsen. Det är ett nytt omfattande projekt startat av Folkrörelsestudiegruppen för att kartlägga och popularisera nordiska folkrörelsers erfarenheter.

Rötterna

Artikelserien börjar med en beskrivning av alternativrörelsens rötter i de nordiska folkrörelsernas historia under 1800-talet fram till etablerandet av den nordiska välfärdsstaten på 1950-talet.

Den fortsätter med berättelser från alternativrörelsens pionjärtid efter andra världskriget. Den första handlar om Världsmedborgarrörelsen och poliskravallerna i Karlskrona. Det var upptakten till alternativrörelsen och en vitalisering av arbetarrörelsen men hindrades av en högervridning inom fackföreningsrörelsen SAC Syndikalisterna och det kalla krigets polarisering.

Fortsatta artiklar kommer att handla om internationella arbetsläger som korsar klyftan mellan öst och väst och syd och nord, om världsungdomsfestivalerna och atomprotesterna som med civil olydnad beredde vägen för uppsvinget på 1960-talet för fredsrörelser, solidaritetsrörelser, miljörörelser och kvinnorörelser.

Artiklarna kommer att publiceras fortlöpande i Miljömagasinet. På www.folkrorelser.nu kommer artiklarna att publiceras oavkortade med mer utförlig information att publiceras. Här finns också bakgrundsartiklar och ytterligare litteraturhänvisningar och förhoppningsvis mer bilder. Bidra gärna med egna foton och kommentarer!

 

Toppmötesprotester

Det var i Norden toppmötesprotesterna startade. Redan 1968 stormade FNL-aktivister fram mot Hotell Foresta för att kräva att Sverige inte gav stöd åt USA-dollarn när finansministrar från tio rika länder möttes.

1970 blev det omfattande kravaller med molotovcocktails och poliser på motorcyklar som körde in i demonstranleden när Världsbanken hade möte i Köpenhamn. 1972 uppstod både konfrontation och dialog vid FN:s miljökonferens i Stockholm enligt en modell som sedan spritts runt hela världen. 2001 och 2002 kom toppmötesprotesterna tillbaka till Norden.

Läs mer

Gandhi och Norden

I denna artikel beskrivs de första nordiska kontakterna med Gandhi 1917 när danska kvinnliga missionärer solidariserar sig med indiska befrielsekampen. Sedan dess har de indisk-nordiska folkrörelsekontakterna fortsatt vara intensiva i kampen för global rättvisa, fred, solidariet och miljön vilket tas upp under olika perioder. Artikeln avslutar med läget efter World Social Forums, Mumbai Resistance och Vasudhaiva Kutumbakams aktiviteter i Mumbai 2004.

Landbeskrivningar:

Folkrörelsestudiegruppen har beskrivit kortfattat de skandinaviska ländernas folkrörelseerfarenheter: Danmark, Norge, Sverige.

Det danska lexikonet Tvivl beskriver alla nordiska ländernas historia på nätet utifrån ett samhällskritiskt perspektiv:

Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sameland, Sverige

 

 

 

 

Vad är folkrörelser och nordisk alternativrörelse?

 

För den som är intresserad finns en artikel om olika syn på vad nordiska alternativörelsen och folkrörelser är som inledning till artikelserien. Kommentarer är välkomna, gärna på Folkrörelsebloggen.

 

Litteratur

 

Alternativrörelsen

Bidra med litteraturtips om olika rörelser i Norden de senaste 50 åren.

 

De klassiska nordiska folkrörelseböckerna:

Norden
Nordisk demokrati, red. Hal Koch och Alf Ross, Westermann, 1949. En förebild till artikelserien om nordiska alternativrörelsen. Boken är ett praktverk och täcker in folkrörelsernas framväxt i Danmark, Norge och Sverige från tidigt 1800-tal till mitten av 1900-talet samt demokratins idé och praktik i Norden med illustrationer.

Danmark
De folkelige Bevægelser i Danmark, Roar Skovmand, Schulz - Statsradiofoniens grundbøger, 1951. Den klassiska boken om danska folkrörelser som beskriver deras historia sedan 1830-talet.
Sociale bevægelser og samfundsændringer, Peter Gundelach, Skive, 1988. Den nya klassiska danska boken om folkrörelser som täcker in både de tidigare klassbaserade folkrörelserna och de nya sociala rörelserna fram till mitten av 1980-talet.

Finland
Frivilligt, jämlikt, samfällt – Föreningsväsendets utveckling i Finland fram till 1900-talet, Henrik Stenius, Svenska litteratursällskapet i Finland, 1987 om de gamla folkrörelserna.
Kansa Liikkeessä, (Folket i rörelse), Risto Alapuro, Ilkaa Liikanen, Kerstin Smeds och Henrik Stenius, red., Kirjayhtymä, 1987. Illustrerad antologi om gamla folkrörelser som den nationella, kooperativ och arbetarrörelsen.
Uudet ja vankat liikkeet, (De nya och gamla rörelserna), Kaj Ilmonen och Martti Siisiäminen, red., Vastapaino, 1998. Antologi om finska folkrörelser igår och idag.

Norge
PaxLexikon, Paxforlag, 1977 tar upp en mycket stor mängd norska organisationer i olika folkrörelser och särskilt ingående beskriver kvinnorörelsens och arbetarrörelsens historia. Finns på nätet: http://lotus.uib.no/norgeslexi, en uppdaterad dansk version finns också med många danska rörelser: http://www.leksikon.org
Den nødvendige ulydigheten, Åsne Berre Pedersen och Jørgen Johansen, Folkereisning Mot krig, 1998 beskriver konfrontationer mellan alla olika norska folkrörelser och staten sedan 1798 fram till 1990-talet, en bok som saknar motsvarighet i övriga Norden.
Norge saknar däremot den typ av breda böcker om gamla och nya folkrörelsers hela verksamhet och historia som finns i övriga nordiska länder.

Sverige
Folkrörelser och samhällsliv i Sverige, E H Thörnberg, Bonniers, 1943. Den klassiska svenska boken om folkrörelser som beskriver frikyrko-, nykterhets- och arbetarrörelsens olika grenar med viss betoning på sociologi. Den mest egensinniga, uppslagsrikaste och roligaste av alla nordiska folkrörelseböcker av den självlärde folkbildaren och forskaren.
Det civila samhället och staten, medborgarsammanslutningarnas roll i svensk politik, Michele Micheletti, Fritzes, 1994. Den nya klassiska svenska boken om både gamla och nya folkrörelsers historia skriven utifrån ett amerikanskt akademiskt perspektiv med betoning av civila samhället och pluralism.