Metoder

 

Folkrörelser handlar för att uppnå sina mål. Eftersom folkrörelsers mål skiftar mycket mer än t.ex. staters eller näringslivs varierar också deras handlingar mycket mer, och deras skicklighet i att finna handlingsformer och att genomföra sina handlingar har mycket större betydelse för resultatet.

Folkrörelser är inte rutinbundna. Men en lång historia av folkrörelsers handlingar gör det ändå möjligt att systematisera olika möjligheter. På denna sida har vi gjort några sådana försök och också återgivit andras.

 

Klicka här för mer empiriska erfarenheter

 

 

 

 

 

 

 

Historiska folkrörelserepertoarer

Kort introduktion i hur folkrörelser har valt (?) metod genom tiderna.

 

Jan Wiklund: Folkrörelsecykeln

Utdrag ur Demokratins bärare som skildrar hur en folkrörelse utvecklas från att det finns en förtryckt kategori fram till att denna förändrar världen.

 

Tord Björk: Former för internationellt folkrörelsesamarbete

24 olika! En lista.

 

Gandhiansk konfliktnivåkontroll

Arne Næss' redogörelse för hur man håller konfliktnivån så låg att man minimerar risken för statlig våldsanvändning.

 

Att göra saker rätt eller att göra rätt saker

Om olika sätt att tänka lite längre än till nästa demonstration.

 

 

 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org